DEN HAAG - Nederland heeft PvdA-senator R. Rabbinge naar voren geschoven voor een topfunctie bij de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO. Hij is kandidaat voor het voorzitterschap van de zogenoemde FAO Raad, een soort dagelijks bestuur van de organisatie tussen de tweejaarlijkse toppen.

Volgens een woordvoerder van minister Veerman van Landbouw is er één andere kandidaat, de Iraniër Noori. De inschrijving is inmiddels gesloten. De verkiezing is voorzien op 25 november, tegen het einde van de FAO-top die dan in Rome plaatsvindt. Momenteel hanteert de Marokkaan A. Mekouar de voorzittershamer.

Luttel verschil

Mekouar versloeg in november 2001 met luttel verschil toenmalig landbouwtopambtenaar T. Joustra, van wie al bekend was dat hij per 1 januari 2002 zou overstappen naar de uitkeringsinstantie UWV. Daar is Joustra inmiddels weg, na een affaire over de dure verbouwing van het UWV-hoofdkantoor in Amsterdam.

Prof. Rudy Rabbinge zit sinds 1999 voor de PvdA in de Eerste Kamer en is daarnaast aan de universiteit in Wageningen hoogleraar duurzame ontwikkeling en systeeminnovatie. Maar zijn hoofdfunctie is voorzitter van de Wageningen Graduate Schools, waarin alle Wageningse onderzoekscholen zijn ondergebracht.

Rabbinge kan volgens Landbouw bogen op een brede ervaring in verscheidene VN-fora, waarin hij een aantal functies heeft bekleed in het kader van duurzame ontwikkeling, vooral op het gebied van de landbouw en het milieu.

Tegenkandidaat

Zijn tegenkandidaat, Saeed Noori Naeini, is twaalf jaar lang ambassadeur voor zijn land geweest bij de FAO. Dat maakt hem tot een zeer goede kandidaat. Anderzijds zouden verscheidene landen hun twijfels hebben geuit over het land dat Noori vertegenwoordigt. Na drie opeenvolgende voorzitters uit de zogenoemde G77, de groep van ontwikkelingslanden, en de zeer waarschijnlijke herverkiezing van FAO-topman Diouf (uit Senegal) meent Nederland dat de nieuwe voorzitter uit de OESO, de denktank van vooral westerse industrielanden, zou moeten komen.

Daarbij beroept Den Haag zich op een herenakkoord dat de voorzittersfunctie rouleert tussen de G77 en de OESO. Dat akkoord houdt in dat na twee G77-voorzitters de OESO aan de beurt is. De laatste drie voorzitters kwamen echter allen uit de G77. Mekouar heeft er twee termijnen van twee jaar op zitten en kan niet herkozen worden.