DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt de gesprekken tussen verzekeraars over de nieuwe zorgverzekering "zeer nauwlettend" in de gaten. Dat heeft een woordvoerster van de kartelwaakhond dinsdag gezegd in een reactie op een verhaal dat is gepubliceerd in het Financieele Dagblad.

Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland heeft erkend dat er in de afgelopen weken gesprekken zijn geweest over onder meer de collectieve contracten in de zorg. Die zouden nog niet hebben geleid tot afspraken. "Het ging om oriënterende gesprekken", aldus een woordvoerder van ZN. "Of die tot iets gaan leiden, is nog maar de vraag". Hij noemt het "logisch" dat de NMa de gesprekken kritisch volgt.

Voor de NMa zijn deze relativerende opmerkingen geen reden om achterover te leunen. "Het feit dat ze met elkaar praten, is voor ons al reden om zeer alert te zijn", verklaart de NMa-zegsvrouw. De verzekeraars zijn bezorgd over de gevolgen van de invoering van de nieuwe zorgwet in het nieuwe jaar. Per 1 januari vervalt het verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden.

De wet biedt groepen Nederlanders de mogelijkheid zich te organiseren in een collectief en daarmee korting te bedingen bij de verzekeraars. De maximale korting op de zorgpremie bedraagt 10 procent. Per verzekerde komt dat op jaarbasis neer op naar schatting 110 euro.

Zorgtoeslag

De zorgverzekeraars lijden door die collectieve afspraken verlies. Dat kan volgens de ZN-woordvoerder worden gecompenseerd door de individueel verzekerden meer premie te laten betalen. In het jargon is dan sprake van een kruissubsidie, die extra kosten kan meebrengen voor de overheid. Miljoenen burgers krijgen in het nieuwe jaar een zorgtoeslag als compensatie voor de hogere ziektekostenpremie. Als hun kosten toenemen, moet ook de zorgtoeslag omhoog. De financiering komt ten laste van de schatkist.

/LINK
Bereken hier uw (zorg)toeslag