DEN HAAG - Minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie) heeft grote moeite met het uitzetten van asielzoekers die jarenlang hebben moeten wachten tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hen definitief afwees. Nawijn zei dit woensdag tijdens een kennismakingsgesprek met de Tweede Kamer.
Minister Nawijn

"Je hebt die mensen heel lang in de verwachting gehouden dat ze in Nederland konden blijven." Nawijn zei het 'heel moeilijk' te vinden om hen na zoveel tijd alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Tegelijkertijd gaf hij aan dat het nieuwe kabinet hier duidelijke afspraken over heeft gemaakt.

Uitgeprocedeerde asielzoekers zullen vaker en sneller het land worden uitgezet. Nawijn zei zich aan deze afspraken te zullen houden. Volgens hem is het belangrijk om in de toekomst asielzoekers sneller uitsluitsel te geven over de vraag of ze wel of niet mogen blijven in Nederland.

Nawijn zegt bij zijn benoeming tot minister te hebben bedongen dat bij de beslissing om asielzoekers wel of niet uit te zetten de individuele toetsing gehandhaafd blijft. Bij deze toetsing wordt per geval bekeken of de uitzetting terecht is.

Nawijn zei druk bezig te zijn zich te oriënteren op het integratiebeleid. Hij gaf de vorige minister voor Integratiebeleid Van Boxtel een compliment omdat die "zijn stinkende best heeft gedaan" om allochtonen beter te laten integreren in Nederland. Maar er waren volgens de minister "belemmerende factoren" waardoor het beleid van Van Boxtel niet uit de verf kwam. Nawijn zegt binnenkort met maatregelen te komen om de integratie te verbeteren.