DEN HAAG - Om het milieu te beschermen, moet het kabinet meer maatregelen treffen. Met de huidige maatregelen lukt het niet de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te dringen, en om alle wegen aan de geluidsnormen te laten voldoen. Streng beleid is hiervoor het beste instrument, vrijwillige afspraken en financiële lokkertjes hebben minder effect.

Dat bleek uit de Milieubalans 2002 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag presenteerde. Het RIVM stelt in de jaarlijkse rapportage vast dat regelgeving effectiever is dan vrijwillige afspraken, en ook de burger verlangt van de overheid dat die het heft in eigen handen neemt bij het oplossen van de milieuproblemen.

Staatssecretaris Van Geel voelt niets voor meer regeltjes, zei hij in een reactie. Hij vindt dat vrijwillige afspraken de eerste stap moeten zijn. Als die geen effect sorteren, wordt het tijd voor regelgeving.

Kyoto-protocol heeft prioriteit

Van Geel vindt overigens wel dat de uitstoot van broeikasgassen in 2010 met 6 procent omlaag moet, ook als dit betekent dat hij zijn toevlucht moet nemen tot extra maatregelen. De naleving van het Kyoto-protocol heeft zijn prioriteit, liet hij weten. Dat geldt tevens voor de zogeheten ontkoppeling van milieu en economie. Dit betekent dat ook de komende jaren de belasting van het milieu niet in dezelfde mate mag stijgen als de groei van de economie. Volgens het RIVM is dat tot dusver redelijk gelukt.

Andere milieuproblemen moeten misschien op de lange baan worden geschoven, omdat er nu eenmaal minder geld is dan voorheen. Van Geel wil bekijken of er andere, minder dure instrumenten zijn om deze problemen op te lossen.

Over het geheel genomen is het RIVM niet ontevreden. Het milieu verbetert langzaam maar zeker, de lucht wordt schoner en de geluidsoverlast minder. Nog steeds zijn er echter 40.000 tot 60.000 woningen die te veel last hebben van verkeerslawaai. Om dit tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen zijn ook extra maatregelen nodig.

Verder blijft de kans op een ramp met een vliegtuig of gevaarlijke stoffen groeien en verdwijnen gevoelige plantensoorten, omdat er te veel stikstof in de bodem terecht komt.

Milieuorganisaties ook niet tevreden

Milieuorganisaties zijn dan ook niet tevreden. De Stichting Natuur en Milieu wil dat het kabinet de bezuinigingen op het milieu- en natuurbeleid terugdraait, er zelfs geld bij doet. Milieudefensie trekt uit de rapportage de conclusie dat de ambities van het kabinet te bescheiden zijn.

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer vraagt extra maatregelen om het milieu te beschermen.