UTRECHT - Met ingang van 1 januari 2007 zal voor ieder in Nederland geboren kind een elektronisch kinddossier worden gemaakt. Voor de snelle invoering van een dergelijk dossier trekt staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) 25 miljoen euro extra uit. Ross heeft dat maandag in Utrecht gezegd tijdens een conferentie van Operatie Jong.

Jeugdartsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden in het dossier informatie bij over het kind, de gezinssituatie en de omgeving. Later kunnen het schoolmaatschappelijk werk en de politie informatie aan het dossier toevoegen. "Heel belangrijk is dat je kinderen door verhuizing niet meer kwijtraakt", vindt de staatssecretaris.

"Omdat het dossier gekoppeld wordt aan een burgerservicenummer, kan de jeugdgezondheidszorg het dossier van het verhuisde kind inzien en op de ingeslagen weg verder gaan. Verder is het natuurlijk ook mooi dat meerdere partners signalen aan het dossier toevoegen zonder dat ze het dossier kunnen inzien."

Ontsporing

Volgens Ross kan ontsporing van kinderen worden voorkomen door samenhang in de voorzieningen te brengen. Bijkomend voordeel is dat ouders werk en zorg beter kunnen combineren. Als zij weten dat hun kinderen veilig onder dak zijn, kunnen ze met een gerust hart gaan werken, zegt de bewindsvrouw.

In Utrecht spreken zes bewindslieden over het jeugdbeleid van het kabinet. Zo gaat minister Dekker (VROM) in op de behoefte van kinderen aan meer speelruimte op straat. Verder praat minister Donner (Justitie) in een werkgroep over resocialisatie van jongeren die in een inrichting hebben gezeten. Minister van der Hoeven (Onderwijs) sluit de conferentie af.