NEW YORK - Secretaris-generaal Kofi Annan van de VN zal de VS donderdag waarschuwen voor eenzijdig militair optreden tegen Irak. "Als elk land dat wordt aangevallen, het recht op zelfverdediging heeft, is er geen alternatief voor de legitimiteit die een goedkeuring door de Verenigde Naties verschaft", meent Annan.

De tekst van de toespraak van Annan tot de Algemene Vergadering van de is bij wijze van uitzondering al bijna twaalf uur voor hij hem uitspreekt, verspreid. Volgens verscheidene waarnemers bij de volkerenorganisatie vreest Annan dat zijn toespraak zal ondersneeuwen omdat de Amerikaanse president Bush kort na hem spreekt.

Annan zal de Amerikanen voorhouden dat elke regering die de wet in eigen land respecteert ook de wet in het buitenland moet eerbiedigen. De lidstaten van de VN hebben volgens Annan twaalf jaar geleden bij de pogingen om Irak uit Koeweit te verdrijven getoond dat zij bereid zijn om onder het gezag van de VN-Veiligheidsraad acties te ondernemen waartoe zij anders nooit zouden besluiten.