HILVERSUM - Het strafdossier van de Pakistaanse kerngeleerde Abdul Qadeer Khan is niet meer te vinden in het archief van de rechtbank Amsterdam. Daar was hij in 1983 veroordeeld wegens diefstal van geheime informatie over kernwapens van Urenco in Almelo. Rechters en de archivaris hebben geen idee waar het dossier is gebleven.

Dat zei rechter A. Leeser-Gassan, vertrekkend vice-president van de rechtbank in Amsterdam, vrijdag in de tv-rubriek Nova. Zij vindt het "verbijsterend en ongehoord voor ons" dat iemand kennelijk kan bewerkstelligen dat een dossier verdwijnt. Zij vermoedt nu dat dit te maken heeft met de bemoeienissen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in deze kwestie.

Leeser veroordeelde Khan conform de eis tot vier jaar cel, maar hij heeft nooit zijn straf uitgezeten. In hoger beroep oordeelde het hof dat er een vormfout was gemaakt. Leeser vond het destijds al vreemd dat het Openbaar Ministerie destijds niet alsnog Khan daagde, omdat dit vrij eenvoudig was.

CIA

Ze stond er niet echt bij stil, maar onlangs vielen voor de scheidend rechter de stukjes op zijn plek toen zij oud-premier Lubbers op de radio hoorde verklaren over de bemoeienissen van de Amerikanen met Khan. De CIA wilde geen vervolging en straf, omdat zij de gangen van de atoomgeleerde dan beter konden volgen.

Lubbers

Nederland heeft hem toen bewust laten lopen, aldus Lubbers. Overigens ontkende justitieminister Donner eerder dit jaar dat de VS enige rol hadden gespeeld. De Tweede Kamer heeft daar nog vragen over gesteld. Leeser denkt echter dat Lubbers gelijk heeft en het ook kan weten, omdat hij destijds minister en later premier was.

Leeser zegt dat zij niet gewend is dat hier politieke spelletjes worden gespeeld. Ze vindt ook dat het afdoet aan het gezag van de rechtsgang in Nederland.

Onderzoek

Tweede-Kamerlid K. van Velzen (SP) heeft minister Donner (Justitie) vrijdagavond onmiddellijk weer om opheldering gevraagd. Ze vraagt onder meer om een diepgravend onderzoek naar de verdwijning van de dossiers.

Volksheld

Khan woont nu in Pakistan, waar hij een volksheld is. Met de informatie heeft Pakistan een kernbom kunnen maken. Khan kwam recent nog in het nieuws nadat was gebleken dat hij de geheime informatie ook had doorverkocht aan Noord-Korea, Libië en Iran.