DEN HAAG - Als de olieprijs blijft stijgen zal het kabinet zich beraden over extra koopkrachtmaatregelen. Premier Balkenende maakte dat vrijdag duidelijk tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Het kabinet is niet blind voor de ontwikkelingen", aldus de premier.

Het kabinet komt op prinsjesdag met een pakket voorstellen van in totaal 1,5 miljard euro om de inkomenspositie van de burgers op te vijzelen. Door de stijgende olieprijs, en de daarmee gepaard gaande hogere energiekosten, dreigt de koopkrachtwinst echter tenietgedaan te worden.

Volgens Balkenende is het nog te vroeg voor conclusies. Maar als de olieprijs zich anders ontwikkelt dan het kabinet zijn begroting voor 2006 heeft aangenomen "zullen we dat snel onder ogen zien".

BTW

Eerder drongen de regeringsfracties en de PvdA er al bij het kabinet op aan om in te grijpen als de olieprijs hoger uitvalt dan geraamd. Zo heeft de VVD gesuggereerd om de automobilisten een deel van de BTW over de benzineprijs terug te geven. De PvdA wil dat het kabinet per kwartaal beziet of de energieprijzen niet te veel zijn gestegen.

Financieel hoeven dergelijke maatregelen geen probleem te zijn omdat stijgende olieprijzen gepaard gaan met een hogere aardgasopbrengst voor het Rijk. De prijzen van olie en aardgas zijn aan elkaar gekoppeld.

Balkenende wilde vrijdag niet zeggen wanneer het kabinet over een eventuele aanvullende koopkrachtreparatie besluit, maar volgens ingewijden wordt gedacht aan begin volgend jaar.