Een van de verdachten van de ontvoering van Insiya in 2016 in Amsterdam is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. Erik S. speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een rol als tussenpersoon voor de vader van het meisje en de ontvoerders.

Dat werd maandag duidelijk bij de hervatting van het proces. In de zaak staan zes personen terecht die allemaal een rol speelden bij het wegnemen van het meisje in september 2016 uit de woning van haar oma.

S. was een zakencontact van de vader en verklaarde dat hij dacht dat de vader, Shehzad H., in zijn recht stond het ouderlijk gezag over Insiya uit te oefenen. In 2006 verloor S. zijn eigen dochter door verdrinking en volgens een deskundige was hij daardoor vatbaar voor het verhaal van H.

Dit kan volgens de deskundige niet verklaren waarom S. zich later niet bedacht heeft en betrokken bleef bij de ontvoeringsplannen. Mogelijk ligt hier een financieel motief aan ten grondslag.

Ook de dochter van S. Lizzy S., speelde volgens het OM een ondersteunde rol bij de voorbereiding op de ontvoering. Er is PTSS bij de vrouw geconstateerd, maar dit heeft volgens een deskundige die haar onderzocht, geen invloed gehad op de handelingen die haar ten laste worden gelegd.

Een van de rechters ziek geworden

Maandag en dinsdag zou de rechtszaak, net als in oktober vorig jaar, opnieuw inhoudelijk worden behandeld. Een van de rechters was namelijk ziek geworden en werd vervangen door een nieuwe.

De verdediging van enkele verdachten had in eerste instantie verzocht het proces opnieuw te behandelen zodat de nieuwe rechter de feiten goed tot zich kon nemen. Maar maandag werd duidelijk dat iedereen ermee instemde om verder te gaan waar de rechtszaak in oktober gebleven was.

Proces lag stil om vader Insiya te horen

Een deel van het proces werd destijds uitgesteld omdat er vanuit India geluiden kwamen dat de vader van Insiya daar als getuige gehoord kon worden. De rechtbank vond dat dit verhoor plaats moest vinden en stelde de zaak daarom uit tot mei.

Onlangs werd duidelijk dat er door India niet aan het rechtshulpverzoek van Nederland is voldaan en H. geen verklaring heeft afgelegd. De verdediging vroeg tevergeefs om nieuw uitstel aan de rechtbank om alsnog te proberen de vader te horen.

Woensdag zal het OM de strafeis uitspreken tegen de zes verdachten. De zitting van dinsdag is komen te vervallen.

Vader bij verstek vervolgd

Na de uitspraak in deze zaak zal justitie de vader in een aparte zaak dagvaarden. Hij zal bij verstek waarschijnlijk worden vervolgd omdat hij in India verblijft en niet van plan is terug te keren.

Ook Insiya verblijft in India. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat.