WASHINGTON - Twee op de drie zwarte Amerikanen denken dat de federale overheid sneller in actie was gekomen als de meeste slachtoffers van orkaan Katrina blank waren geweest. Dat blijkt uit een donderdag verschenen enquête van de Amerikaanse opiniepeiler Pew Research. Ruim driekwart van de ondervraagde blanke Amerikanen denkt dat huidskleur geen rol heeft gespeeld.

Volgens de peiling vindt 71 procent van de zwarte Amerikanen dat na de orkaan is gebleken dat er nog altijd een groot probleem is met rassenongelijkheid in hun land. Van de blanke geënquêteerden trekt 32 procent deze conclusie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat zwarte Amerikanen veel emotioneler reageren op de ramp. Op de vraag of ze zich na Katrina boos of depressief voelde, antwoordde circa 70 procent bevestigend.

Bij blanke Amerikanen deed dat ongeveer de helft. De kritiek op president Bush is onder zwarten ook behoorlijk groter dan onder blanken. Van de laatste groep zegt 63 procent dat de president meer had moeten doen, terwijl bij zwarte Amerikanen 85 procent die mening is toegedaan.