DEN HAAG - Een meerderheid van CDA, VVD en LPF in de Tweede Kamer vindt het terecht dat het kabinet past voor invoering van een landelijke kilometerprijs die automobilisten vanaf 2012 zouden moeten betalen. De kleinste regeringspartij D66 schaart zich achter de oppositie die zwaar teleurgesteld is.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De opstelling van de VVD valt op. Fractiewoordvoerder Hofstra was vorig jaar nog samen met PvdA-collega Dijksma gangmaker van een door de Kamer aanvaarde motie voor een prijsbeleid op de weg. Het kabinet moest voor 2007 daar werk van maken.

Hofstra is nu akkoord met het realistische beeld dat het kabinet in de donderdag gepresenteerde Nota Mobiliteit volgens hem schetst. "Er is nu geen zicht op de financiële haalbaarheid." Hij ontkende dat fractieleider Van Aartsen hem heeft teruggefloten om de kiezers - in maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen - niet te mishagen. "We luisteren naar geluiden uit de samenleving", zei hij nog wel.

Wijzigingen

Hofstra is "blij" dat het kabinet wel alvast een aantal fileknelpunten wil aanpakken, in combinatie met een knelpuntenheffing voor de gebruikers als die weg af is. "Daar moet het tijd en energie in steken." Overigens acht de VVD'er wijzigingen in de kabinetsplannen denkbaar. "Het is niet gezegd dat de nota één op één in de Kamer wordt overgenomen."

Alternatief

Zo stelt CDA-collega Van Hijum enkele strikte voorwaarden aan die knelpuntenheffing. Die is alleen aanvaardbaar als het verkeer daardoor echt duidelijk beter doorstroomt en er een gratis alternatief is. Hij wil opheldering daarover van de minister.

Verder neemt Van Hijum het op voor haar "nuchtere en reële stap-voor-stapbenadering" om vanwege de miljardenkosten nu nog niet voor een landelijke kilometerprijs te kiezen.

LPF

De LPF is "erg blij" dat geen invoeringsdatum voor de kilometerprijs is genoemd. De partij heeft zich altijd sterk tegen zo'n heffing verzet. De kosten kunnen beter worden geïnvesteerd in wegen.

Niet voor het eerst zorgt de LPF, die het versneld aanpakken van fileknelpunten steunt, voor een Kamermeerderheid voor regeringsplannen. Coalitiegenoot D66 haakt immers af, teleurgesteld "over de zoveelste keer dat de kilometerheffing naar achter wordt geschoven", aldus fractiespecialist Van der Ham.

Experimenteren

D66 wil dat grote steden de ruimte krijgen om nu al te experimenteren met een kilometerheffing. Het entreegeld van 7,50 pond per dag die automobilisten in Londen moeten betalen, heeft de luchtvervuiling flink gedrukt.

Onder de oppositie is de kritiek fel. "Blijkbaar rekent minister Peijs op een daadkrachtiger opvolger", aldus de PvdA-fractie, die vindt dat elk perspectief ontbreekt over wanneer en waar met beprijzen kan worden begonnen.

Tegenover het elke twee jaar monitoren van de kosten stelt de PvdA voor om de markt actief te betrekken bij het probleem van de hoge invoeringskosten.

SP

SP is faliekant tegen een knelpuntenheffing na het verhelpen van het probleem. Volgens Kamerlid Gerkens "zorg je zo eerst voor meer autoverkeer, om vervolgens te zeggen dat men juist minder moet gaan rijden".

ChristenUnie-woordvoerder Slob noemt het ronduit teleurstellend dat Peijs veel minder ambitieus is dan de adviesclub van oud-ANWB-voorzitter Nouwen over de kilometerheffing. "Verbazingwekkend dat Nouwen zich daar kennelijk ook bij neerlegt."