DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen CDA, LPF en VVD willen dat er meerdere veroordeelden in één cel kunnen worden gezet. Het CDA zal minister Donner van Justitie binnenkort vragen dat mogelijk te maken en het steeds nijpender cellentekort op te lossen. VVD en LPF steunen het plan.

Volgens CDA-Kamerlid Rietkerk zullen dit jaar naar verwachting gedetineerden naar huis worden gestuurd voor ze hun straf er op hebben zitten. Hij vindt dit onaanvaardbaar. Kortgestraften (enkele weken tot enkele maanden) en illegalen en vreemdelingen kunnen wat hem betreft in één cel.

Het opsluiten van meerdere veroordeelden in één cel is al jarenlang onderwerp van politieke discussie. Onder paars was er onvoldoende draagvlak voor, omdat de linkse meerderheid in de Kamer er tegen was. Gevangenen hebben ook recht op privacy, luidde het argument.

Enkel bed vervangen door stapelbed

"Privacy moet ondergeschikt zijn aan het feit dat iemand zijn straf moet uitzitten," vindt VVD-Kamerlid Cornielje. "Privacy kan niet altijd maar de doorslag geven. Dat is een dooddoener. Mensen in een verpleeghuis willen ook liever een kamer alleen," vult LPF-Kamerlid Schonewille aan. De fracties zijn wel van mening dat meerdere veroordeelden niet in hele kleine ruimtes mogen zitten. Om twee of meer gevangenen in één cel te plaatsen, is verandering van de wet noodzakelijk. Daarnaast moeten gevangenissen worden aangepast. "In sommige gebouwen kan het direct . Dan vervang je een enkel bed door een stapelbed en ben je klaar," aldus Rietkerk.

CDA, LPF en VVD willen ook uitbreiding van het elektronisch toezicht, waarbij daders thuis onder voortdurend toezicht staan. Het kabinet heeft al aangekondigd met plannen te komen om het cellentekort op te lossen.