PRISTINA - De gematigde nationalist Ibrahim Rugova heeft zondag de overwinning in de parlementsverkiezingen in Kosovo opgeëist. Volgens de eerste peilingen heeft de LDK, de Democratische Liga van Kosovo, de partij van Ibrahim Rugova, 47 procent van de stemmen gekregen.

De partij van de vroegere ÜÇK leider Thaci, de Democratische Partij van Kosovo (PDK), zou uitkomen op 26 procent, aldus de onafhankelijke waarnemersorganisatie KNDLNJ. Die laatste organisatie had tijdens de verkiezingen over heel Kosovo circa 1700 waarnemers gestationeerd.

De Organisatie voor Samenwerking en Veiligheid in Europa, maakte al zaterdagavond bekend dat de kiesgang in Kosovo rustig is verlopen. Zo'n 1,25 miljoen Kosovaren konden hun stem uitbrengen in de verkiezingen waarmee een verdere stap werd gezet naar meer zelfbestuur en democratie. De opkomst lag rond de 63 procent.

Eerdere peilingen gaven de LDK zo'n 58 procent van de stemmen. De partij van de vroegere ÜÇK leider Thaci, de Democratische Partij van Kosovo (PDK) zou uitkomen op 26 procent, aldus de KNDLNJ, die over heel Kosovo circa 1700 waarnemers had gestationeerd.

"De deelname aan de verkiezingen was zeer goed", oordeelde de speciale VN-afgevaardigde voor Kosovo Häkkerup. Ook de Servische vice-premier Covic zei tevreden te zijn over de opkomst. Vooral het aantal Serviërs dat uiteindelijk toch had besloten te stemmen, ondanks de oproep tot een boycot, stemde Covic tevreden.

De opkomst onder de Albanezen was 65 procent. Van de Serviërs in Kosovo ging 46 procent naar de stembus. Onder de Servische vluchtelingen die nog elders in Joegoslavië verblijven was sprake van een nog hogere opkomst: 57 procent.

De beter dan verwachte opkomst onder de Serviërs was volgens de leider van de OVSE-missie in Kosovo, de Nederlander Everts, een duidelijk teken dat ook zij willen deelnemen aan het politieke proces in Kosovo.

De groepen die de Serviërs hadden gevraagd thuis te blijven, zeggen dat de verkiezingen een eerste stap zijn op weg naar de door de Albanezen geëiste onafhankelijkheid. De Joegoslavische regering had de Serviërs opgeroepen wel hun stem uit te brengen. Kosovo blijft officieel deel uitmaken van de republiek Servië, maar staat feitelijk onder bestuur van de VN sinds er in 1999 een einde kwam aan de bombardementen van de NAVO.

De kiezers konden hun stem uitbrengen voor een 120 zetels tellend parlement, waarvan een zesde deel is gereserveerd voor de Serviërs en andere minderheden. De stembusgang werd in de gaten gehouden door zo'n 2200 internationale waarnemers.

/NIEUWSStembureaus in Kosovo gesloten