WILLEMSTAD - Het aantal kinderen op Curaçao dat dagelijks zonder eten naar school wordt gestuurd, is alarmerend hoog. Daarom heeft het eiland besloten 1,1 miljoen Antilliaanse gulden (ruim een half miljoen euro) uit te trekken voor een voedselproject. Circa leerlingen van scholen in twaalf achterstandswijken krijgen na de herfstvakantie dagelijks een ontbijt op school.

Gedeputeerde van Sociale Zaken, C. Cooper, is initiatiefnemer van het project. Hij signaleerde de laatste jaren een stijgende armoede op Curaçao en heeft in zijn begroting voor dit jaar cursussen en bijeenkomsten voor het personeel geschrapt om dit geld te kunnen besteden aan eten voor de schoolkinderen.

Het geld dat nu beschikbaar komt, is echter niet genoeg voor het hele schooljaar. Bovendien wil de gedeputeerde de schoolkinderen ook van een warme maaltijd tussen de middag voorzien. Hij gaat samen met de gedeputeerde van Onderwijs zoeken naar een structurele financiering zodat het project niet eenmalig zal zijn en op termijn kan worden uitgebreid.

Achterstandswijken

De achterstandswijken van Curaçao kampen met grote armoede en daaraan verbonden problemen als criminaliteit. Veel jongeren komen op jonge leeftijd in aanraking met drugs en worden geronseld voor de drugssmokkel. Ook onder de bolletjesslikkers zijn veel jongeren uit deze wijken.

Vorige week is een Stichting ter Bestrijding van Honger en Armoede opgericht, die geld zal inzamelen bij de particuliere sector. "Bestrijding van armoede is een overheidstaak, maar de overheid heeft weinig geld, dus alle hulp van particulieren en bedrijven is welkom", aldus Cooper. De gedeputeerde zegt zelf voortaan maandelijks 250 gulden van zijn salaris over te maken naar de stichting.