WASHINGTON/NEW ORLEANS - Amerikaanse autoriteiten beginnen zich steeds meer zorgen te maken over de gevolgen van orkaan Katrina voor de volksgezondheid en het milieu. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn er tot dusver zeker drie en mogelijk al vijf mensen overleden aan een infectie met een dodelijk bacterie, opgelopen in de overstroomde gebieden aan de Golfkust.

Een geval deed zich deze week voor in Texas en de andere in Mississippi. Ze raakten geïnfecteerd met de bacterie vibrio vulnificus, die het menselijk lichaam binnen kan komen door een snee, schram of wond. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbaar immuunsysteem lopen gevaar. De betrokken bacterie is verwant aan de verwekkers van cholera, maar de kans op een uitbraak daarvan wordt klein geacht.

Vervuild water

Eerste onderzoeken hebben uitgewezen dat het water, vooral in de omgeving van New Orleans, enorm vervuild is. Volgens The Washington Post is het water aangetast door brandstoffen, industriële chemicaliën, uitwerpselen van mensen en dieren, karkassen van dieren en dode mensen. Experts sluiten niet uit dat het nog jaren kan duren voordat er weer goed drinkwater uit de kranen van New Orleans komt.

Riolering

Vrijwel de complete riolering van de stad is kapot. Daarenboven is olie uit zeker 78.000 vaten gelekt in het meer bij de stad en nog eens zeker 2200 brandstoftanks van boten en personenwagens zijn leeggelopen. Reddingswerkers in de stad zijn opgeroepen hepatitis- en tetanusprikken te halen.

Gezondheidsdiensten in de honderden plaatsen in de VS waar vluchtelingen worden opgevangen, hebben opdracht gekregen zeer alert te zijn op mogelijke uitbraken van infectieziektes. In Texas zijn al gevallen van diarree en tuberculose gemeld onder geëvacueerden, maar het is niet duidelijk of deze aandoeningen in direct verband staan met de natuurramp.

De omvang van de milieuschade wordt ook steeds meer duidelijk. Grote delen van de Golfkust zijn de toch al schaarse natuurlijke buffers van 'wetlands' kwijtgeraakt. Ook zijn op enorme schaal bomen en andere vegetatie geveld door de orkaan en het hoogwater, waardoor de ecologie aan de kust volstrekt ontregeld is.

Evacuatie

Burgemeester Nagin van New Orleans heeft besloten dat iedereen die nu nog in zijn stad is, naar schatting 10.000 mensen, verplicht weg moeten. De hoogste militair in de rampregio, Russel Honore, zei evenwel dat de strijdkrachten geen actieve hulp gaan verlenen aan een gedwongen evacuatie.

Ook een woordvoerder van de Staat Louisiana, die de duizenden leden van de Nationale Garde aanstuurt, zei niets te voelen voor de gedwongen uitzetting van mensen. Het hoofd van de politie van New Orleans verklaarde op zijn beurt dat er nog duizenden mensen vrijwillig weg willen maar dat daarna zeker gedwongen geëvacueerd zal worden.

Onderzoek

De tegenstrijdige uitspraken van de verschillende overheden zijn veel slachtoffers alsook politici in Washington een doorn in het oog. President Bush, zwaar onder vuur wegens de gebrekkige hulpverlening na Katrina, heeft al een eigen onderzoek aangekondigd en er staan zeker twee andere onderzoeken op stapel door leden van het Congres.