DEN HAAG - Grote steden in Nederland mogen bijzondere maatregelen nemen om de verloedering tegen te gaan en de leefbaarheid op te krikken. Ze kunnen in bepaalde buurten tijdelijk arme woningzoekenden weren, lokale ondernemers extra stimuleren met belastingverlaging en gebouwen eerder sluiten die de leefbaarheid bedreigen.

Een Kamermeerderheid van in ieder geval CDA, VVD, D66, SP en LPF steunt het wetsvoorstel hiertoe van de ministers Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) en Dekker (VROM). Dat bleek woensdag in de Tweede Kamer. De PvdA wil eerst nog opheldering over de inkomenscriteria voordat zij een oordeel geeft. GroenLinks is tegen, omdat het te weinig verbetering voor de kansarmen zou opleveren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de nieuwe wet.

Rotterdam

De gemeente Rotterdam lag aan de basis van de nieuwe wet. De Rotterdammers wilden met onorthodoxe maatregelen de problemen in achterstandswijken beter kunnen bestrijden. De voorstanders van de wet zijn blij dat steden nu maatwerk en daadkracht kunnen tonen om bepaalde zones gericht te verbeteren.

Bijstand

Aanvankelijk wilde Rotterdam nieuwe bewoners kunnen weren die minder dan 120 procent van het minimumloon verdienden. In het voorstel is dat veranderd in mensen die in de bijstand of WAO zitten of WW ontvangen. Werkenden die weinig verdienen, gepensioneerden of studenten worden dus niet buitengesloten. De maatregel in een bepaalde zone geldt voor vier jaar en kan nog eens met vier jaar worden verlengd.

PvdA en SP steunen het doel van de wet, maar vinden dat er voldoende compensatie elders in de gemeente moet zijn voor mensen die geweerd worden. Dekker deed die toezegging.

Op het randje

PvdA-Tweede-Kamerlid Adelmund noemde de maatregel een paardenmiddel, dat op het randje van de grondrechten zit. "De aanpak mag best bijzonder zijn maar mensen mogen er niet de dupe van worden." Ook is ze bang voor discriminatie, bijvoorbeeld van gehandicapten en chronisch zieken.

GroenLinks wijst de wet principieel af en vindt dat er veel meer inspanningen nodig zijn om gevarieerde woningbouw te realiseren. Volgens de partij is het voor mensen met een middeninkomen nu al te moeilijk om een woning te vinden.