DEN HAAG - Minister Zalm (Financiën) weigert 150.000 handtekeningen als protest tegen de hoge brandstofprijzen in ontvangst te nemen. Hij zegt woensdag de frustratie van automobilisten te begrijpen, maar de VVD-bewindsman zegt er niets aan te kunnen doen.

Belangenvereniging UnitedConsumers roept haar klanten momenteel op protest aan te tekenen tegen de brandstofprijzen, die als gevolg van de hoge olieprijs de laatste tijd naar recordhoogten zijn gestegen.

Schuldig

Unitedconsumers had Zalm willen vragen om behalve in 2006 ook in 2007 de accijns op brandstof te bevriezen. Daar kan Zalm naar eigen zeggen niet op vooruitlopen. Bovendien is Zalm bang dat door het in ontvangst nemen van handtekeningen hij de indruk geeft dat de overheid schuldig is aan de hoge prijzen.

"De stijging van de benzineprijzen wordt veroorzaakt door bewegingen op de oliemarkt. Het aandeel accijns in de totale prijs per liter neemt zelfs af, omdat Nederland een vast bedrag heft", aldus Zalm.

Koopkrachtmaatregelen

Minister De Geus (Sociale Zaken) maakte dinsdag al duidelijk dat het kabinet vooralsnog niet van plan is extra koopkrachtmaatregelen te nemen nu de prijzen stijgen als gevolg van de hoge olieprijs. "We moeten ons niet gek laten maken door de waan van de dag", zei de CDA-bewindsman.

Een vat ruwe lichte olie kostte eind 2004 43,45 euro. Een halfjaar later was die prijs gestegen naar 56,50 euro per vat. Inmiddels moet hiervoor ongeveer 65 euro betaald worden. Door de koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs heeft het kabinet hogere aardgasbaten.

Maatregelen

Coalitiepartij D66 vindt dat bij aanhoudend hogere olieprijzen dan vooraf voorspeld was, het kabinet begin volgend jaar wel met maatregelen moet komen. De extra aardgasbaten boven een afgesproken niveau zouden dan rechtstreeks teruggegeven moeten worden aan de burger. D66 staat ook niet onwelwillend tegenover het eerdere voorstel van coalitiegenoot VVD om de helft van de extra BTW-opbrengst op de hogere benzineprijs terug te geven.

Steun

De VVD heeft ook al diverse malen gepleit voor een hogere kilometervergoeding voor mensen die hun auto voor hun werk gebruiken. Ze kreeg daarbij woendag steun van de vakcentrales FNV en MHP.

Fractieleider Verhagen van het CDA vindt het net als zijn partijgenoot De Geus te vroeg om nu al met extra koopkrachtmaatregelen te komen. "Maar mocht blijken dat het koopkrachtbeeld van volgend jaar teniet wordt gedaan door de hoge olieprijs, dan gaan wij ervan uit dat het kabinet ingrijpt."

Ook oppositiepartij PvdA zint op 'reparatiemaatregelen' voor de hoge olieprijs. Dinsdag bepleitten de sociaal-democraten opnieuw de meeropbrengsten voor de schatkist via een belastingkorting terug te geven aan de burger.