DEN HAAG - De Hollandse tulpenvelden dreigen in de knel te komen. De bollensector zal met de huidige gang van zaken steeds moeilijker kunnen voldoen aan de natuur- en milieueisen. De Stuurgroep Technology Assessment adviseert minister Veerman van Landbouw daarom vernieuwing in de sector te stimuleren.

Met name bij het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn de bollentelers niet klaar voor de nieuwe normen. Ondanks verbeteringen gebruikt de sector bijvoorbeeld nog gemiddeld 73 kilo bestrijdingsmiddel per hectare. "Dat is negen keer zoveel als op een gemiddeld akkerbouwbedrijf", aldus voorzitter W. van der Weijden van de onhankelijke adviescommissie woensdag.

Veerman reageerde dat hij "één van de paradepaardjes van de Nederlandse land- en tuinbouw" best een helpende hand wil bieden. Voorbereid zijn op de toekomst vindt de bewindsman echter in de eerste plaats een taak voor de bollentelers zelf.

Alarmbelletje

De strenge eisen aan het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen kunnen de bollenteelt zonder ingrijpen onmogelijk maken. De toekomstvisie is volgens de minister daarom een goed signaal voor de telers van de bloembollen. "Het is een alarmbelletje voor de sector: Let op uw zaak."

Naast knelpunten draagt de adviesgroep ook ideeen aan om de bollenteelt een toekomst te geven in Nederland. In een op te richten Stichting Innovatie Bollenteelt kunnen overheid en sector de aanstaande problemen "fundamenteel" aanpakken, meent Van der Weijden.

Glastuinbouw

Als voorbeeld noemt de voorzitter de werkwijze in de glastuinbouw. Die sector heeft gezamenlijk afspraken gemaakt voor een aanpak van de problemen, waarna iedere tuinder zelf een taak op zich heeft genomen om de afgesproken doelen te halen. Deze opzet spreekt ook Veerman aan voor de bollenteelt.