DEN HAAG - De kerncentrale in Borssele blijft tot 2033 open. De energiemaatschappijen Essent en Delta, aandeelhouders in de Zeeuwse kerncentrale, pompen in ruil voor de latere sluitingsdatum 250 miljoen euro in het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 via het schoner maken van hun kolencentrales. Welingelichte bronnen in Den Haag deelden dat woensdag mee.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het kabinet kondigde vorige week aan 400 miljoen euro te steken in duurzame energie, waarvan 250 miljoen voor de kerncentrale, als Essent en Delta een duit in het zakje wilden doen. Exploitant EPZ had zich al eerder gecommitteerd, liet staatssecretaris Van Geel in juni in de Tweede Kamer weten.

2013

Het kabinet zat aanvankelijk vast aan het regeerakkoord om Borssele in 2013 te sluiten. Maar dat zou een schadeclaim van 1 miljard euro opleveren, omdat exploitant EPZ een onbeperkte vergunning heeft. Doordat D66 zijn verzet tegen het langer openhouden van Borssele opgaf, was voor de zomer al duidelijk dat een meerderheid in de Tweede Kamer de plannen steunde.

Van Geel had ook nog eens berekend dat Borssele openhouden gunstig zou zijn voor het klimaat. De CO2-uitstoot zou jaarlijks met 1,5 miljoen ton gedrukt worden. Dat zou Nederland helpen om aan zijn internationale verplichtingen te doen. Naar verluidt was in het kabinet, met name bij de ministers Zalm (Financiën) en Brinkhorst (Economische Zaken), aanvankelijk weinig animo om na de ommezwaai van D66 extra investeringen in duurzame energie te financieren.

Sluiting

De sluiting van Borssele wordt niet opgenomen in een nieuwe Kernenergiewet die in de maak is en die regelt dat nieuwe kerncentrales maximaal veertig jaar kunnen draaien. Het kabinet stelt volgens de bronnen een apart convenant op met EPZ, Essent en Delta, dat ook voorziet in de veiligheid van Borssele. De centrale dateert immers uit 1973 met een verwachte levensduur van dertig jaar.