AMSTERDAM - Door een nijpend cellentekort in de regio Amsterdam zijn politie en justitie genoodzaakt veelplegers, criminele vreemdelingen en voortvluchtige verdachten te laten lopen. Meer dan 30 procent van de regionale politiecelcapaciteit wordt bezet door personen die niet in een politiecel thuishoren maar in een huis van bewaring.

Dat heeft burgemeester J. Cohen namens de gemeente, hoofdofficier van justitie L. de Wit en korpschef J. Kuiper in een brief aan minister Donner van Justitie geschreven.

Door een tekort aan cellen in grenshospitia worden criminele illegalen vaak vrijgelaten na tien dagen te hebben doorgebracht in een politiecel, de maximale termijn. De vreemdelingendiensten in de grote steden controleren daarom bewust minder snel groepen potentiële illegale vreemdelingen. "Als zij geconfronteerd worden met groepen vreemdelingen, gaan zij steeds vaker over tot heenzendingen", aldus Cohen in zijn brief.

Vrijlaten

Hetzelfde probleem doet zich voor bij voortvluchtige verdachten en veelplegers. Vaak worden deze mensen al voor de maximale termijn van tien dagen door de politie heengezonden, omdat er in huizen van bewaring geen plaats is. De eerste zes maanden van dit jaar heeft politie 832 keer mensen om deze reden moeten heenzenden. Maar ook als de politie iemand aanhoudt op straat, wordt die persoon direct vrijgelaten omdat er geen politiecellen beschikbaar zijn.

Het beeld van 'de politie kijkt wel maar doet niets', wordt zo werkelijkheid, aldus Cohen. Vooral in de binnenstad van Amsterdam zijn veel junks en andere overlastgevers die bepalend zijn voor het onveiligheidsgevoel. Zij stelen fietsen en handelen in drugs, maar de poliitie kan vaak niets doen.

Een ander probleem is de harde kern jonge criminelen. De politie heeft deze groep de afgelopen tijd helemaal in kaart gebracht, maar kan daar weinig mee, zo schrijft Cohen. Er zijn onvoldoende plaatsen op internaten Den Engh en Glenn Mills. Plaatsing van de leiders van harde kern op deze strenge internaten moet juist een afschrikwekkende werking hebben op de anderen binnen de groep.

Cohen wil daarom onderzoeken of er meer dwangmaatregelen mogelijk zijn voor deze jonge criminelen, zoals een verplichte militaire opleiding.

/NIEUWSCDA, LPF en VVD willen meer boeven in één cel