NEW YORK - Irak krijgt in de VN-resolutie die over het land moet worden opgesteld slechts "dagen en weken", en geen "maanden" de tijd om zich naar de wensen van Verenigde Naties te schikken.

De Amerikaanse president Bush heeft dit vrijdag gezegd. Bush liet weten dat hij verwacht dat de VN-resolutie een duidelijke datum vaststelt, waarop Irak zich aan de wil van de internationale gemeenschap moet hebben onderworpen.

Hij zei overigens dat hij "wel hoopt" maar "sterk betwijfelt" dat Irak de ontwapeningseisen zal inwilligen die de VN en de Verenigde Staten stellen.

Geen onvoorwaardelijk terugkeer wapeninspecteurs

De Iraakse vice-premier Tareq Aziz heeft vrijdag de mogelijkheid verworpen dat zijn land weer onvoorwaardelijk wapeninspecteurs zal toelaten, zoals de Verenigde Staten en de VN hebben geëist. Volgens Aziz zal de terugkeer van inspecteurs niet voorkomen dat de VS toch nog militaire actie tegen Irak ondernemen.

"Betekent de diplomatie waarover wij nu praten uitstel van de Amerikaanse agressie met vier of vijf maanden, die dan toch nog plaatsheeft na de terugkeer van de inspecteurs?", aldus Aziz in een televisieinterview met een Arabische zender. Maar de vice-premier wilde toch geen definitieve uitspraken doen over de zaak.

"De leiders moeten nog bij elkaar komen om onze positie te bepalen". Aziz vroeg de VS verder nog bewijzen te leveren dat Irak over nucleaire wapens beschikt. "Waar is het bewijs voor de Amerikaanse beschuldigingen?", aldus Aziz.

Eerder liet de Iraakse bewindsman weten dat zijn land de VS "wel een lesje zou leren" als het wordt aangevallen.