DEN HAAG - Christenen uit verschillende kerken hebben vrijdag gebeden dat de regering haar beleid afstemt op God en zijn toekomst. En dat zij de grote vraagstukken (economie, milieu, verhouding rijk-arm, terrorisme) stelt onder het beslag van Gods wereldwijde plan.

Zij deden dit in Den Haag tijdens de zogenaamde Kroonbede, waar gebeden wordt voor regering en parlement. Het organiserende comité Kroonbede bestaat uit vertegenwoordigers van de Evangelische Alliantie, Zendtijd voor Kerken, de Stichting Residentie Pauzediensten en Stichting Hart voor Den Haag. Het was de derde maal dat er een Kroonbede werd gehouden.

'Geloven is vooruitzien'

De christelijk-gereformeerde predikant J. van Mulligen zei in een overdenking dat dromen vaak bedrog zijn, maar dat de droom van de oud-testamentische figuur Jozef een openbaring was van wat God ging doen. "De wijsheid van Jozef was dat hij geloof schonk aan wat God duidelijk had gemaakt. Je zou kunnen zeggen: geloven is per definitie vooruitzien," zei Van Mulligen, refererend aan het thema van de bijeenkomst Regeren is vooruitzien.

Welzijn

Wijsheid betekent volgens hem niets anders dan rekening houden met Gods plan voor deze wereld. Dat levert welzijn op in de diepe bijbelse zin van het woord. "Het is de zegen van regeren met een vooruitziende blik."