UTRECHT - Studenten aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht zijn aanzienlijk vlotter dan hun collega's aan de Universiteit van Amsterdam. Na zes jaar studie is niet meer dan een derde van de UvA-studenten klaar, bij de twee andere instellingen heeft dan 60 procent de studie voltooid.

Dit blijkt uit cijfers van de verenigingen van universiteiten VSNU. De relatieve traagheid van de UvA-studenten geldt voor alle vakken. Erg langzaam zijn wel de studenten econometrie. Na zes jaar was een op de vijf aan de UvA afgestudeerd. Van de studenten econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen had op dat moment al procent zijn bul.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat studenten aan de UvA relatief lang studeren. Dat werd toegeschreven aan de geringe motivatie voor de studie. Wonen in de hoofdstad wordt als aantrekkelijk ervaren. De studie is daaraan vaak ondergeschikt.

Het langzame studietempo geldt overigens niet voor studenten aan de eveneens in Amsterdam gevestigde Vrije Universiteit.