GRONINGEN - Een groep bewoners van asielzoekerscentra in de provincie Groningen pleegt op grote schaal in opdracht van derden winkeldiefstallen. Het gaat om enkele tientallen personen, voornamelijk uit Azerbeidzjan en Mongolië. Dat heeft de politie zaterdagochtend bevestigd.

De politie heeft geen ervaring met georganiseerde winkeldiefstal van deze omvang. De politie in Groningen heeft bij justitie aangedrongen op een landelijk onderzoek omdat zij vermoedt dat het probleem zich ook elders voordoet.

Beveiligingspoortjes misleiden

De politie heeft de afgelopen maanden vijftien verdachten aangehouden. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten. Wie opdracht gaf voor de diefstallen is nog onduidelijk. De winkeldieven gebruikten speciale tassen en jassen om de beveiligingspoortjes te misleiden. De politie kwam de dieven mede op het spoor dankzij aanwijzingen van particuliere beveiligingsdiensten.

Bij huiszoekingen trof zij behalve goederen ook bestellijsten aan. Het gaat vooral om dure kleding.

Negatieve beeldvorming

In overleg met burgemeester Wallage van Groningen is voor de zomer een werkgroep opgericht. Daarin zitten vertegenwoordigers van de politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Justitie, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de directeuren van asielzoekerscentra uit de stad Groningen, Uithuizen en Ten Boer. De werkgroep moet de werkwijze van alle betrokkenen op elkaar afstemmen. De politie bracht het bestaan van de werkgroep niet naar buiten omdat zij vreesde voor negatieve beeldvorming. Zij erkent dat de landelijke commotie die begin vorig jaar ontstond over een rapport van de Groningse politie een rol speelde bij dat besluit. Dat rapport stelde dat asielzoekers vijf keer zo vaak betrokken zijn bij criminele activiteiten dan niet-asielzoekers.