UTRECHT - Een rustiger werktempo, grenzen aan arbeidsduur en bereikbaarheid, meer waardering voor 'langzame' activiteiten als bezinning, sociale contacten en dagdromen, en eerherstel voor rust- en feestdagen als 'ankers in de tijd'. Dat zijn de belangrijkste eisen in een manifest dat de zogenaamde Bond tegen de Haast zaterdag tijdens zijn 'eeuwvergadering' in Utrecht besprak.

Doel van het manifest is grenzen te stellen aan een levenstempo dat wordt gekenmerkt door "jagen en opgejaagd worden". "Ik ren dus ik ben", is volgens de Bond tegen de Haast het motto van de hedendaagse mens. Met de oprichting van de bond sluit het arbeidspastoraat DISK de campagne Bevrijde tijd af, die in 1998 begon met een kerkelijke handtekeningenactie tegen de -uurseconomie.

Het manifest doet concrete voorstellen voor onder meer de aanpak van werkdruk, het verdisconteren van schade door haastwerk in bedrijfsresultaten, beperking van nachtvluchten, het uitroepen van de woensdag tot 'rustig-werkendag' en afschaffing van de Winkelsluitingstijdenwet ("Winkels weer gewoon om zes uur Dicht").