DEN HAAG - D66 wil dat studenten die kiezen voor een lerarenopleiding, geen collegegeld meer hoeven te betalen. Dat is een van vijf maatregelen die de partij bij de komende algemene politieke beschouwingen gaat voorstellen om het toekomstige lerarentekort te bestrijden.

D66-fractievoorzitter Dittrich bevestigde het vijfpuntenplan waarover de Volkskrant maandag berichtte. Het is volgens hem vooral belangrijk om studenten die van de lerarenopleidingen afkomen en nu geen baan kunnen vinden omdat er pas vanaf 2007 een tekort wordt verwacht, voor het onderwijs te behouden. Dat kan door hen betaalde stages aan te bieden, waardoor ze voor twee jaar boventallig in het onderwijs aan het werk kunnen.

Salarisverhoging

Hij pleit verder voor een salarisverhoging en meer carrièremogelijkheden voor leraren. D66 wil ook snijden in het management in het onderwijs ten gunste van de leraren. Vooral in het mbo zijn volgens Dittrich te veel "managers en bureaucraten". Ook moet de kwaliteit van de pabo's (hbo) volgens Dittrich omhoog.

De voorgestelde maatregelen zullen "wat extra geld" kosten, verwacht Dittrich, maar kunnen volgens hem grotendeels betaald worden uit het extra geld dat het kabinet voor onderwijs uittrekt. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) moet deels andere keuzes maken bij de besteding van dat geld, vindt hij.

Lerarentekort

De bestrijding van het lerarentekort verdient volgens hem de hoogste prioriteit. "Het lerarentekort is de kern van alle problemen in het onderwijs. Als er geen leraar voor de klas staat, leren de kinderen niets."

D66 wil behalve een salarisverhoging ook dat leraren in bijvoorbeeld achterstandswijken in grote steden meer betaald krijgen dan op het platteland. "Waar het werk zwaarder is, moeten leraren meer kunnen verdienen", aldus de D66-leider. Het niveau van de pabo's is volgens Dittrich te laag. "De vakkennis moet weer centraal komen te staan in plaats van het aanleren van vaardigheden, zoals nu gebeurt."