DEN HAAG - Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing vindt dat Nederland zich bij de keel laat pakken door angst. In een interview met dagblad Trouw van zaterdag stelt de bewindsman dat hij de dreiging van terroristische aanslagen niet wil bagatelliseren, maar hij maakt zich wel zorgen over onder druk staande grondrechten.

"Met een almaar verdergaande beperking van vrijheden van burgers dreigen we mee te werken aan wat terroristen juist proberen te bereiken: een ontwrichting van onze economie, van onze open democratische samenleving", aldus Pechtold.

Maatregelen

Bij zijn aantreden als minister een half jaar geleden had het kabinet al maatregelen ingevoerd, zoals de legitimatieplicht. Er wordt nu nog verder gesproken over manieren om de gangen van burgers te controleren, bijvoorbeeld door het bewaren van computer- en telefoongegevens.

Pechtold wil de discussie met het kabinet aangaan of de maatregelen nu allemaal echt nodig zijn. De bewindsman erkent dat hij een ander geluid laat horen dan zijn collega's Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie), maar volgens hem moeten zijn worden niet worden gezien als kritiek op het kabinet.

Veiligheid en privacy

De minister zegt zich te richten tot iedereen. Volgens hem komen enerzijds politici te snel in de verleiding vrijheden in te perken. Anderzijds gaan burgers daar te gemakkelijk in mee, omdat ze denken dat het nodig is voor hun veiligheid. Hij verzet zich tegen de tegenstelling tussen veiligheid en privacy.

"Wat als je de koran leent in de bibliotheek of je surft op het internet, omdat een bepaald onderwerp je belangstelling heeft. Komt dat dan straks ineens op tafel bij een sollicitatie? Het maakt ons angstig in ons eigen huis."

Pechtold verwerpt ook de wijze waarop wordt gesproken over de islam. "Door te kakelen over islamitische terreur verbind je een hele godsdienst aan criminaliteit. Zo laat je een miljoen mensen in Nederland dag in dag uit voelen dat ze er niet bijhoren."