RIJSWIJK - De broer van de donderdag aangehouden Irakees Mullah Krekar ontkent nadrukkelijk dat zijn broer op een of andere manier verbonden is aan het terreurnetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden. "Ook onderhoudt mijn broer geen contacten met de Irakese regering", verklaarde hij zondag. "In 1999 hebben de Irakese autoriteiten in Pakistan juist tevergeefs geprobeerd mijn broer te vermoorden."

De man komt zondag in Amsterdam aan om zijn jongere broer bij te staan. Hij denkt net als de Nederlandse advocaat van Mullah Krekar, V. Koppe, dat heroïnesmokkel niet de echte reden is waarom zijn broer in Nederland is aangehouden. Hij denkt dat de Amerikanen of andere autoriteiten Mullah willen ondervragen over zijn vermeende al-Qaeda-activiteiten en zijn contacten met Irak. De broer bevestigt dat Mullah Krekar op reis was naar Noorwegen, toen hij op Schiphol werd aangehouden.

De Nederlandse advocaten van de aangehouden Irakees Mullah Krekar vrezen ook dat het uitleveringsverzoek van Jordanië een 'vriendendienst' is voor de Verenigde Staten. Nu Krekar in Nederland vastzit, kunnen Amerikaanse opsporings- en informatiediensten hem hier gaan horen.

Volgens Koppe bestaat een gerede vrees hiervoor. "De officiële verdenking is dat Krekar heroïne zou smokkelen. Voor zo'n vermoeden zetten ze je in Nederland niet direct vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught", zo verklaart hij zijn vermoeden. "Vervolgens zit hij al binnen 1,5 dag in deze speciale gevangenis. Dat is een heel ongebruikelijke gang van zaken."

Ongebruikelijk

Koppe vindt het ook vreemd dat hij zondag nog steeds niet bij zijn cliënt op bezoek mag. "Daar hebben mijn cliënt en ik recht op nu hij officieel in uitleveringsdetentie zit", constateert de advocaat. "Dit is geen normale gang van zaken. Deze manier van doen is hoogst ongebruikelijk."

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Jordanië. In deze zaak wordt volgens Koppe een oud VN-verdrag gebruikt, dat het mogelijk maakt om zonder uitleveringsverdrag toch drugsverdachten uit te wisselen. "Normaal wordt hier zelden tot nooit gebruik van gemaakt", weet de raadsman.

Alles duidt er op dat de VS de gevangenhouding van Krekar in Nederland gaan gebruiken om de Irakees te verhoren, vindt Koppe. De Nederlandse advocaten van Krekar vermoeden dat de VS zelf te weinig bewijs tegen hun cliënt hebben, om hem zelf te laten oppakken. Daarom is het volgens de raadslieden heel goed mogelijk dat deze u-bocht is bedacht.

Justitie hield de Irakees donderdagochtend aan op Schiphol. Krekar geeft leiding aan de extreem islamitische groepering Soldaten van de Islam, die actief is in het noorden van Irak. Vermoedt wordt dat deze organisatie nauwe banden onderhoudt met het terreurnetwerk al-Qaeda. De VS zouden de fundamentalistische geestelijke al enige tijd zoeken. De Amerikanen gaan ervan uit dat Krekar ook contacten heeft met de Irakese leider Saddam Hussein.

Vrijdagavond is er intensief diplomatiek overleg geweest tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), het ministerie van Justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Verenigde Staten. Er werd gesproken over wat er met de Irakees moet gebeuren. Volgens Koppe kan dit erop duiden dat men inderdaad naar een 'oplossing' heeft gezocht om Krekar vast te houden en te laten ondervragen door de Amerikanen.