DEN HAAG - De ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Balkenende gaan de komende tijd bij zichzelf te rade of ze al hun nevenactiviteiten in stand willen houden. Willen ze na deze eigen selectie bepaalde bijbaantjes (vooral als lid van comités van aanbeveling voor goede doelen) in ere houden, dan vragen ze daarvoor toestemming aan premier Balkenende.

Dat hebben de bewindslieden vrijdag afgesproken in het wekelijkse kabinetsberaad, zo heeft Balkenende na afloop bekendgemaakt. De regel voor nevenfuncties blijft volgens hem: nee, tenzij. Toestemming komt er alleen bij hoge uitzondering.

Belangvermenging

Balkenende onderstreepte dat de nevenfuncties met "de beste motieven zijn aangegaan". Niettemin kunnen ze de schijn van belangvermenging oproepen, en die moet vermeden worden.

Donderdag werd bekend dat de ministers en staatssecretarissen in totaal circa vijftig nevenfuncties vervullen, terwijl ze daarvoor geen formele toestemming hebben. Tijdens het Tweede-Kamerdebat over de positie van landbouwminister Veerman donderdag maakte Balkenende al duidelijk dat hij wil dat de regels gerepecteerd worden.

Niets kwaads

Diverse bewindslieden lieten in de aanloop naar het kabinetsberaad van vrijdag weten niet zomaar afstand te willen doen van hun nevenfunctie, omdat ze daar niets kwaads in zien. Maar na afloop van de ministerraad benadrukte iedereen dat er geen harde woorden waren gevallen. Vice-premier Zalm zei dat enkele ministers er wel tien nevenfuncties op na houden. "Bij sommigen kan het wel wat minder", stelde Zalm.

Kritische stofkam

Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) zei dat de "kritische stofkam" door de nevenfuncties gaat. Hij wil tegenover Balkenende verdedigen waarom hij initiatieven voor "zuivere koffie uit derde-wereldlanden" en de stichting Rembrandt steunt.

Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft al besloten twee van zijn drie nevenfuncties op te geven. Hij wil wel graag - als Balkenende het goed vindt - lid blijven van het comité van aanbeveling voor de Week van de Chronisch Zieken.

Belangrijk

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zei dat ze "niet het gevoel heeft dat de ministers veel verkeerd doen" met hun nevenfuncties. Het ondersteunen van goede maatschappelijke initiatieven blijft belangrijk. "Maar we hadden het vantevoren moeten zeggen, daar heeft de minister-president gelijk in."

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken voelt volgens de premier al nattigheid als het gaat om een van zijn nevenfuncties, namelijk zijn ambassadeurschap van het Jenevergenootschap. "Hij heeft me vrijdag een fles jenever aangeboden, maar die heb ik niet geaccepteerd. Ik heb ze doorgesluisd naar minister Veerman om hem te complimenteren met het debat van donderdag."