DEN HAAG - Minister Remkes van Binnenlandse Zaken sluit meer vergaande maatregelen tegen het bestrijden van terrorisme niet uit. Zo krijgt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in ieder geval meer mogelijkheden tot onderzoek, zoals zoeken in geautomatiseerde gegevensbestanden. Een wetsvoorstel daarvoor is in de maak.

Dat zei Remkes donderdag op een symposium ter ere van het 60-jarig bestaan van de AIVD. Welke maatregelen tegen de aanpak van terrorisme er nog meer komen, kon hij niet aangeven. "Dat hangt af van onze ervaringen in de praktijk en van de manier waarop de dreiging zich in ons land en in Europa ontwikkelt."

Grote campagne

De bewindsman meldde tegenover de NOS dat er een grote campagne komt om het publiek te informeren over terrorisme. Welingelichte kringen in Den Haag bevestigen dat onderzoek, dat bijna is afgerond, heeft aangetoond de bevolking hieraan behoefte heeft.

Vorig jaar was dat nog niet het geval. De campagne moet duidelijk maken wat de overheid tegen terreur doet en wat de burger zelf kan doen. De voorlichting begint waarschijnlijk eind dit jaar en wordt ontwikkeld in nauw contact met de vier grote steden, Schiphol en de spoorwegen.

Te stil

Ook wees de minister op de verantwoordelijkheid die de moslimgemeenschap in Nederland volgens hem heeft om geweld door radicale moslims te voorkomen. "Eerlijk gezegd mis ik dat krachtige geluid tot nu in Nederland. Het is te stil." Remkes zei daarbij dezelfde tendens te zien bij extreem-rechts waar volgens ook hem te weinig tegenwicht uit eigen omgeving wordt geboden.

S. van Hulst, het hoofd van de dienst, wees er tijdens het symposium op dat de interesse voor de AIVD de laatste jaren enorm is toegenomen. Tijdens de jaren van de koude oorlog ging het werk van de toenmalige BVD in belangrijke mate aan de samenleving voorbij, constateerde hij.

Grote media-aandacht

"Dat beeld is nu compleet gedraaid en niemand heeft kunnen voorzien dat het werk van de AIVD nu direct maatschappelijke relevantie kent en dus onderwerp is van politiek debat en grote media-aandacht", stelde Van Hulst. "De laatste vijf jaar moesten er tientallen malen meer Kamervragen worden beantwoord dan in de hele periode van 25 jaar daarvoor.

De dienst heeft vanwege de groeiende zorg voor radicalisering en terrorisme met openbare rapporten zelfs aanzetten voor publiek debat gegeven. Tot voor zes à zeven jaar geleden was dat nog ondenkbaar."

Ook de baas van de Britse veiligheidsdienst, E. Manningham-Buller, wees er in Den Haag op dat de dreiging de laatste jaren is veranderd. Daarbij benadrukte ze dat veiligheidsdiensten de terreurbestrijding niet alleen afkunnen. "Wij, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, moeten een hoog niveau van dreiging het hoofd bieden. Inlichtingen verzamelen, de mogelijkheden om ze te vergaren en de kwaliteit om ze te gebruiken zijn van vitaal belang, maar niet afdoende. De reactie van overheden, de commerciële sector en publiek zijn ook van essentieel belang."