DEN HAAG - Een deemoedige minister Veerman van Landbouw heeft donderdag in het debat in de Tweede Kamer over de belangen in zijn landbouwbedrijven in Frankrijk uitgebreid erkend fouten te hebben gemaakt.

Hij gaf onder meer toe dat hij in 2003 een jaarrekening heeft ondertekend van een houdstermaatschappij van zijn Franse bedrijven, die hij niet had mogen tekenen. Hij handelde daarmee in strijd met de regels, aldus de CDA-minister.

"Er is mij door de accountant iets ter ondertekening voorgelegd en ik heb dat in onachtzaamheid gedaan. Ik had moeten zeggen: dit kan niet. Hier sta ik, ik heb het wel gedaan en dat was fout", zei Veerman tegen de Kamerleden.

Zaken

Hij benadrukte wel dat hij met zijn zoons of met de bedrijfsleider van zijn bedrijven in Frankrijk nooit praat over de feitelijke gang van zaken op het boerenbedrijf in de Dordogne.

Geen onafhankelijk onderzoek

PvdA en GroenLinks hebben geen behoefte meer aan een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop minister Veerman (Landbouw) zijn zakelijke belangen heeft ondergebracht. Alleen de SP houdt vast aan het onderzoek.

"Wij hebben vertrouwen in de minister totdat het tegendeel bewezen blijkt", stelde initiatiefnemer voor het debat, GroenLinks-Kamerlid Duyvendak. Een onderzoek nu zou een "daad van wantrouwen" zijn, meent Kalsbeek (PvdA). GroenLinks en PvdA zinspeelden eerder in het debat op een onafhankelijk onderzoek en dachten daarbij aan de Rekenkamer.