DEN HAAG - Diverse ministers en staatssecretarisssen hebben nevenfuncties waarvoor zij geen toestemming hebben gevraagd aan premier Balkenende. Balkenende heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. In totaal is voor ongeveer vijftig nevenfuncties geen toestemming gegeven.

Doorgaans gaat het om lidmaatschappen van comités van aanbeveling en dergelijke. Balkenende schrijft dat dergelijke lidmaatschappen "geheel ten onrechte door bewindspersonen en ministeries in onvoldoende mate zijn begrepen als nevenfuncties op het aanvaarden waarvan grote restricties van toepassing zijn".

Eigenbelang

Ook al streven bewindspersonen geen eigenbelang na met een nevenfunctie, ze moeten zich toch aan de afspraken houden, schrijft de premier. En de afspraak luidt: geen nevenactiviteiten, tenzij daarvoor door hem toestemming is verleend.

Om de brief van Balkenende was door de Kamer gevraagd naar aanleiding van het debat over minister Veerman (Landbouw) dat donderdagmiddag plaatsheeft. Veerman is in opspraak gekomen doordat hij als minister actief betrokken is gebleven bij zijn landbouwbedrijf in Frankrijk. Veerman is daarnaast lid van een aantal comités van aanbeveling. Hij heeft al toegezegd daar uit te zullen stappen.

Van Geel

Staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) is koploper met het aantal nevenfuncties die hij bij zijn aantreden niet had gemeld. Hij heeft er elf, onder meer in het comité van aanbeveling van de Stichting Bouwfonds Zundert en bij de 'Duurzame ondernemersprijs Care&Profit'.

Brinkhorst

Ook minister Brinkhorst (D66, Economische Zaken) zit goed in de nevenfuncties. Hij heeft er tien, bij onder meer de stichting 400 jaar Nederland-Marokko, het Amsterdam-China-festival, het Verzetsmuseum Amsterdam en de Vereniging Democratisch Europa. Staatssecretaris Schultz (VVD, Verkeer) heeft negen nevenfuncties.

Geen nevenfunctie

Sommige bewindslieden als minister Kamp (VVD, Defensie), minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) en de staatssecretarissen Rutte, Van Hoof en Van der Knaap zitten nergens in een comité van aanbeveling. Ook premier Balkenende zelf bekleedt geen enkele nevenfunctie, al is hij wel automatisch, net als alle andere regeringsleiders van de EU-landen, beschermheer van het Jeugdorkest van de Europese Unie.

Jenevergenootschap

Minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) doet het qua nevenactiviteiten rustig aan, maar hij heeft wel de meest opmerkelijke op zijn naam staan: Remkes is 'ambassadeur van het Jenevergenootschap'.