ZEIST - De test van het ongeboren kind op het Down syndroom moet voor alle vrouwen in de basisverzekering komen. Dat schrijft voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid. Donderdag vergadert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Nu is het zo dat alleen vrouwen voor wie een medische aanleiding bestaat en vrouwen boven de 36 jaar zo'n prenatale screening vergoed krijgen van het ziekenfonds. Ross wil dat bij de nieuwe basisverzekering die volgend jaar wordt ingevoerd zo laten.

Maar volgens Wiegel is die tweedeling op de aanspraak voor vergoeding "achterhaald". Hij schaart zich achter het standpunt van de Gezondheidsraad die eerder al adviseerde om deze zogeheten prenatale screening voor alle vrouwen mogelijk te maken.

Bloedtest

Hij vindt dat vrouwen bij de huisarts of het consultatiebureau de combinatie van een bloedtest en een echografische nekplooimeting moeten kunnen aanbieden. Pas als daar op basis van de uitslag reden toe is kunnen ze daarna doorverwezen worden naar een specialist.

Basisverzekering

Voor de zorgverzekeraars is het opnemen van prenatale screening in de basisverzekering een stuk makkelijker. Dan hoeven ze niet meer te controleren of de vrouw wel ouder dan 36 jaar is, of dat er een medische aanleiding is om de test te verrichten, stelt Wiegel. Met de invoering van de privacyregels die nodig zijn voor het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen is controle op medische indicatie vrijwel onmogelijk, is zijn oordeel.

Bovendien schrijft de voorzitter van de koepel van zorgverzekeraars dat verzekeraars op dit moment twijfelen of ze de prenatale screening wel in het aanvullend verzekeringspakket moeten opnemen.