RIJSWIJK - Ouderen vormen een steeds grotere groep van de Nederlandse bevolking. Eigenlijk is er sprake van een dubbele vergrijzing: mensen worden steeds ouder en er worden meer mensen oud. Op dit moment zijn er 2,2 miljoen 65-plussers en 4,1 miljoen 55-plussers.

In 2025 zijn zes miljoen mensen ouder dan 55, meldt het Nationaal Fonds Ouderenhulp, dat zich baseert op cijfers en onderzoeken van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksinstituut NIZW.

Hieronder actuele gegevens over ouderen:

- ruim 85 procent van de 65-plussers woont zelfstandig, van de 85-plussers woont de helft zelfstandig, 9 procent van de 65-plussers woont in verzorgings- of verpleeghuizen

Alleen

- 40 procent van alle 65-plussers en ongeveer 55 procent van de een miljoen 75-plussers woont alleen

- een miljoen ouderen voelen zich vaak eenzaam, 200.000 van hen zijn extreem eenzaam

Eenzaam

- volgens prognoses zijn er in 2010 zo'n 1,5 miljoen eenzame ouderen, van wie meer dan 310.000 mensen extreem eenzaam zijn

- 20 procent (420.000 ouderen) van de ouderen viert Kerst en Oud en Nieuw niet. Ruim 200.000 ouderen (10 procent van de ouderen) zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek, een kwart van hen (48.000 ouderen) voelt zich hierdoor eenzaam

Armoede

- 200.000 65-plussers - vooral alleenstaande vrouwen - leven onder de armoedegrens. Zij kunnen primaire levensbehoeften als huur en energie niet meer op tijd betalen

- 40 procent van de ouderen maakt geen gebruik van de aftrekposten waarop zij recht hebben

- voor 70 procent van de ouderen is AOW de belangrijkste inkomensbron. Ongeveer 500.000 ouderen beschikken over een aanvullend pensioen van maximaal 250 euro, waardoor zij huursubsidie en andere vrijstellingen verliezen

Depressief

- ongeveer een half miljoen ouderen zijn depressief. Ruim 15 procent van de 85-plussers is ernstig depressief. Bij driekwart van hen wordt de depressie niet herkend, zij krijgen daardoor geen behandeling

- 40 procent van de 55-plussers is zes tot acht jaar na de behandeling overleden aan de gevolgen van de depressie
- ruim een kwart van de ouderen woont in een minder geschikte woning

Gezondheid

- vaak ontkennen ouderen problemen met de gezondheid en stellen zij de aanschaf van bijvoorbeeld een bril, wandelstok of gehoorapparaat uit

- zij slikken wel medicijnen, zo blijkt: na hun 65e slikken ouderen gemiddeld 3 maal zoveel medicijnen als de rest van de bevolking. 40 procent van de 65-plussers gebruikt een geneesmiddel

- ruim 60 procent van de bejaarden krijgt te weinig voedingsstoffen binnen

- vanaf 75 jaar krijgt ongeveer de helft van de ouderen te maken met een handicap of chronische aandoening

- op dit moment lijden 175.000 mensen aan dementie, dit zal oplopen tot meer dan 400.000 in 2050


Criminaliteit

- ouderen zijn ook angstig: 92 procent van de vrouwen boven de 65 en 71 procent van de mannen is bang om 's avonds de deur open te doen


- en dat is niet helemaal ten onrechte, want 14 procent van de ouderen tussen de 65 en de 74 jaar is in 2003 slachtoffer geworden van criminaliteit.