DEN HAAG - Het kabinet-Balkenende moet rekening houden met nieuwe tegenvallers volgend jaar. De werkloosheid stijgt in 2003 naar 385.000. De belastinginkomsten zullen dalen. Een financieringstekort van 0,8 procent (rond 3,5 miljard euro) is mogelijk. Dat is vier keer zoveel dan was verwacht.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in nieuwe ramingen over de economische vooruitzichten, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën woensdag. De CPB-cijfers zijn aan het kabinet overhandigd.

Prinsjesdag

Het ministerie bestudeert momenteel de cijfers. Een woordvoerder was woensdag niet al te verrast over de nieuwe gegevens, die een belangrijke rol spelen in de voorbereiding op prinsjesdag. Dan presenteert het kabinet de begroting. Mogelijk zal de nieuwe coalitie van
CDA
LPF
VVD

Volgens de verwachtingen van het CPB zal de economie het komende jaar niet meer dan 1,5 procent groeien. Eerder was een groei van ,25 procent verwacht. Dat was tijdens de formatiebesprekingen voor het nieuwe kabinet. Op grond van die cijfers besloot het kabinet 7 miljard euro te bezuinigen.

Als minister Hoogervorst (VVD) wil komen met een Miljoenennota waarin geen tekort is voorzien, zou daar nog eens enige miljarden op moeten. Premier Balkenende heeft herhaaldelijk gezegd te streven naar een een begroting zonder financieringstekort.

Lastenverlichting zou het tekort alleen maar doen oplopen. Het kabinet is van plan op termijn het kwartje van Kok terug te geven en de onroerendzaakbelasting af te schaffen. Minister Heinsbroek (LPF) van Economische Zaken stelde minder dan een week geleden zelfs voor deze lastenverlichting naar voren te halen.

Geen voorstander

CDA en VVD toonden zich daar vorige week al geen voorstander van. Met de nieuwe CPB-cijfers kan daar volgens hen helemaal geen sprake van zijn. VVD'er Van Beek stelt dat het nieuwe kabinet opnieuw zal moeten bezuinigen. "Dat is onontkoombaar. Het financieringstekort van 0,8 procent is een lelijke tegenvaller."

Bij het opstellen van het strategisch akkoord van de nieuwe coalitiepartijen is er voor een bedrag van 6,8 miljard euro al flink bezuinigd. Van Beek verwacht dan ook dat "alle makkelijke posten" er al uit zijn en dat het bezuinigen nu echt pijn gaat doen.

Volgens CDA'er De Haan heeft het kabinet twee mogelijkheden: of de doelstelling om in 2006 een begrotingsoverschot van 1 procent te hebben loslaten of meer bezuinigen. "Het is kiezen tussen twee kwaden", zegt De Haan. Wel wil hij de CPB-cijfers iets relativeren, omdat er nog veel onzekerheid is over de effecten van onder meer internationale ontwikkelingen en binnenlandse huizenprijzen op de economische groei.