MONTFOORT - De veelgebruikte verdrinkingsval van muskusratten is niet zo vreselijk als beweerd. De rat is meestal binnen dertig seconden dood, concludeerde VVD-europarlementslid Jules Maaten maandag na een werkbezoek aan rattenvangers van de provincie Utrecht.

"Dit is een extra argument om de vallen niet te verbieden, zoals een Oostenrijks parlementslid heeft voorgesteld", zei Maaten na het bezoek. De Oostenrijker beweerde dat de dieren een kwartier lang lijden. "Maar ik heb nu zelf gezien dat het minder inhumaan is dan gedacht."

De VVD'er had al een wijzigingsvoorstel ingediend, samen met CDA, PvdA en christenunie/SGP. Ze pleiten er vooral voor om de val te behouden voor plaagdieren, zoals de muskusrat die dijken ondergraaft. Een commissie van het Europees Parlement stemt volgens planning half september over het onderwerp.

Geen alternatief

Nederland doodt jaarlijks circa 400.000 muskusratten, waarvan 80 procent via de verdrinkingsval. Volgens de vangers is er geen deugdelijk alternatief.