DEN HAAG - Minister Kamp van VROM gaat mensen een voorschot voor de huursubsidie geven, zodat zij binnen de wettelijke termijnen geld krijgen.
VROM

Uit een inventarisatie die het ministerie onlangs heeft laten uitvoeren blijken dit jaar ruim drie keer zoveel mensen voor het eerst subsidie aanvroegen als vorig jaar. Daardoor kan het langer duren dat op een aanvraag wordt gereageerd.

Het ministerie zal daarom een standaardbedrag aan huursubsidie aan de betrokken mensen overmaken. Als het definitieve subsidiebedrag bekend is, zal het voorschot worden verrekend en indien nodig teruggevorderd. Het gaat hierbij om ongeveer 70.000 aanvragen.

De oorzaken zijn volgens het ministerie te wijten aan de invoering van
een nieuwe werkwijze