BRUNSSUM - Burgemeester en wethouders van Brunssum (Limburg) hebben in oktober vorig jaar geheime afspraken gemaakt met een ondernemer die een coffeeshop wilde openen. Hij zou na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002 de nodige steun krijgen.
Brunssum (Limburg)

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de oppositie. G. Luit van de lokale partij PAK en VVD-fractielid E. Koppe vinden dat het college, dat na de verkiezingen in grote lijnen dezelfde samenstelling behield, moet aftreden.

Voorstel om coffeeshop toe te staan

Een maand na de verkiezingen besloot het college, conform de geheime afspraken met de ondernemer, een voorstel te doen aan de raad om een coffeeshop in de gemeente toe te staan. Dat voorstel werd door een meerderheid van de raad verworpen.

Gooien handgranaat

De onthulling komt na maanden van branden en aanslagen op politiemensen in Brunssum. Ook was er een aanslag op de auto van voormalig burgemeester Jacobs. Voorlopig dieptepunt was een granaataanslag in mei van dit jaar, waarbij een handgranaat onder de auto van wethouder Steiner werd gegooid. Nog vorige maand ontving de familie Steiner nieuwe dreigementen.

De aanslagen en bedreigingen werden door de politie in verband gebracht met het strengere coffeeshopbeleid van de gemeente, waar wethouder Steiner verantwoordelijk voor was. De coffeeshop-uitbater werd in het onderzoek betrokken en ondervraagd.

Weinig intelligentie

In de ogen van de advocaat van de coffeeshop-ondernemer, Th. Hiddema, pleit de onthulling zijn cliënt vrij. Het zou het toch wel van heel weinig intelligentie getuigen als de ondernemer aanslagen zou plegen op een wethouder met wie hij goede afspraken had gemaakt, aldus de verdediger dinsdag.

Donderdag heeft de oppositie een gesprek met waarnemend burgemeester Smeets van Brunssum over de ontstane situatie.