DEN HAAG - De twee Ierse bedrijven die het hormoon MPA hebben verspreid dat in varkensvoer is terechtgekomen, vinden dat zij geen schuld hebben aan het hormoonschandaal. Dit hebben zij schriftelijk laten weten aan de land- en tuinbouworganisatie LTO.
hormoon MPA
land- en tuinbouworganisatie LTO.

De LTO heeft samen met de
Nederlandse Vereniging Diervoerindustrie (Nevedi)

Enkele honderden varkenshouders hebben de afgelopen weken bij hun voerleveranciers een claim neergelegd voor de schade die zij hebben geleden door het schandaal.

/NIEUWSRuiming 50.000 varkens van start