JAKARTA - Ongeveer 5000 Indonesische studenten hebben dinsdag geprotesteerd bij het parlementsgebouw in Jakarta. De politie probeerde de demonstranten met waterkanonnen tegen te houden, maar de betogers wisten toch door het hek van de volksvertegenwoordiging te breken. Zij werden pas tegengehouden door prikkeldraad bij de ingangen van het gebouw.

Bekijk video

De studenten protesteerden tegen wat zij zien als pogingen van sommige leden van de MPR, het Raadgevend Volkscongres, om hervormingen en grondwetswijzigingen te blokkeren. De MPR, het hoogste wetgevende orgaan van Indonesië, sluit zaterdag een tiendaagse vergadersessie af. De afgevaardigden bespreken deze week een aantal grondwetswijzigingen, waarmee de politieke hervormingen in het land vorm kunnen worden gegeven.

Volgens de studenten proberen met name een aantal kleine partijen binnen de MPR de debatten over de hervormingen te ontregelen. Maar waarnemers denken dat het Volkscongres het toch wel eens zal worden over een aantal cruciale veranderingen in de constitutie. Het gaat onder meer over de wijze waarop bij de volgende verkiezingen in 2004 de bevolking rechtstreeks de president en de vice-president zal kunnen kiezen.

Vorig jaar verklaarde de MPR zich in principe bereid zijn recht om het staatshoofd en diens vervanger te kiezen op te geven ten gunste van een volksstemming. Maar de MPR-leden werden het niet eens over wat er moet gebeuren als die verkiezingen geen kandidaat opleverden met een absolute meerderheid van stemmen. De grote partijen zouden dan willen dat het publiek de uiteindelijke keuze maakt. Een andere mogelijkheid is om de beslissing dan weer neer te leggen bij de MPR.

Directe presidentsverkiezingen zouden een mijlpaal zijn in de rommelige overgang naar democratie in Indonesië sinds het aftreden van president Suharto in 1998, na 32 jaar autocratisch bestuur van het land.

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer