ZOETERMEER - De ruiming van 50.000 varkens die met MPA besmet voer hebben gegeten is dinsdagochtend begonnen. Anders dan bij de MKZ-epidemie worden de dieren niet al op de boerderij gedood.
MPA

Alle 29 bedrijven die zijn getroffen door het MPA-hormoonschandaal willen meedoen aan de opkoopregeling voor hun varkens. Dit betekent dat de veehouderijen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen, hun varkens laten slachten en het vlees laten vernietigen, zo meldt het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren (
PVE

Als alle bedrijven aan de voorwaarden voldoen, kan de regeling maximaal 8 miljoen euro kosten. De verwachting is dat enkele bedrijven buiten de boot vallen. Een speciale commissie beslist hierover.

Het ministerie van Landbouw schiet het geld voor de regeling voor, maar alleen voor bedrijven die aantoonbaar geen schuld hebben aan de besmetting met het MPA-hormoon. De sector wil het geld terugbetalen uit de claim die zij bij de veroorzakers van het schandaal gaat neerleggen of uit een heffing.

De levering van het besmette voer kwam in mei aan het licht. Uit onderzoek bleek dat twee Ierse bedrijven verantwoordelijk waren voor de productie en de levering van het MPA. De sector wil deze bedrijven laten opdraaien voor de schade.

Zwaar vervuild voer

Op 27 bedrijven hebben varkens zwaar vervuild voer gegeten, de twee andere bedrijven hebben varkens uit de eerste groep opgevangen omdat de dieren op hun eigen bedrijf in het gedrang kwamen. De biggen op de 29 bedrijven die geen vervuild voer hebben gehad, blijven gespaard.

Het ministerie van Landbouw en de varkenssector kwamen vorige week overeen dat alle varkens die het zwaar vervuilde voer hebben gegeten, in het slachthuis afgemaakt moeten worden, en het vlees vernietigd. Het alternatief, de varkens stuk voor stuk laten testen om het vlees toch te kunnen verkopen, was te duur. Bovendien wilden de supermarkten het vlees niet in de schappen hebben. Even leek het erop dat de levensmiddelenbranche van gedachten veranderde, maar de voorwaarden die zij stelde, botsten met Europese afspraken.

Een publiciteitscampagne van de Dierenbescherming om het vlees toch in de winkels te krijgen, had geen succes. Maandag heeft de Dierenbescherming nog een laatste fax gestuurd naar de betrokkenen om hen op andere gedachten te brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer drong minister Veerman er vorige week bij het bedrijfsleven op aan haast te maken met zogeheten ketengarantiesystemen. Die zouden het voor de hele keten van voerleverancier tot supermarkt inzichtelijk moeten maken waar het voer en het vlees vandaan komt en wat voor kwaliteit het heeft.