AMERSFOORT - De Vereniging Eigen Huis (VEH) in Amersfoort werkt aan een methode om voor iedereen zichtbaar te maken welke bouwcombinaties de beste prestaties leveren bij nieuwbouwprojecten. De vereniging wil de bouwwereld in "een glazen huis" plaatsen om zo betere prestaties af te dwingen.
VEH

Dat heeft mr. F. van Loon, directeur Collectieve Ledenbelangen van de VEH woensdag gezegd. Volgens Van Loon moet er een einde komen aan het almaar toenemende aantal klachten over de oplevering van nieuwbouwwoningen. Het gemiddelde aantal klachten per woning ligt nu rond de dertig. Driekwart van de kopers van een nieuwbouwwoning is bij oplevering niet tevreden.

Prestatieverschillen

Van Loon stelt dat de prestatieverschillen tussen verschillende aannemerscombinaties heel groot zijn. Tot nu toe trekt de bouwwereld zich daar weinig van aan, omdat vrijwel niemand de beschikking heeft over die gegevens. Als de cijfers op basis van de keuringsrapporten van VEH medio volgend jaar toegankelijk en inzichtelijk zijn, zal dat zeker politieke aandacht krijgen, zo verwacht Van Loon. "We gaan de bal bij de bouwers leggen in plaats van bij de kopers, die tot nu toe vrij machteloos waren", aldus de directeur.

VEH pleit al sinds 1985 voor een gemakkelijkere en goedkopere procedure voor kopers die bij of na de oplevering van hun nieuwe huis een conflict krijgen met de bouwer. Tot nu toe kan zo'n procedure de koper duizenden euro's kosten. Om die reden zien veel mensen daar van af.

Bouwers rekenen er op dat kopers niet naar de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven willen stappen en trekken zich daarom veel te weinig van klachten aan, zegt Van Loon.

Gebreken

Omdat de ministeries van Justitie en VROM dat bezwaar onderschrijven, is aan onderzoeksbureau Companen opdracht gegeven een rapport te maken over de oplevering van nieuwbouwwoningen. Uit dit woensdag uitgelekte rapport blijkt dat aan 40.000 van de 55.000 in 2000 opgeleverde woningen iets mankeerde.

Gemiddeld kost reparatie de bouwer 1500 euro, maar soms lopen de kosten op tot meer dan 4500 euro. Het kan jaren duren voordat alle gebreken gerepareerd zijn, als de bouwer daar al toe bereid is. Ook houden bouwers zich zonder waarschuwing niet aan de afgesproken opleverdatum.

Klachten

De onderzoekers stellen het ministerie van Justitie voor om één loket in te stellen waar kopers goedkoop en makkelijk terecht kunnen met klachten. Die arbitrageinstelling moet vlot werken volgens een zogenoemde informele procedure.

Ook moeten kopers vanaf het begin van een nieuwbouwproject betere juridische en bouwtechnische begeleiding krijgen. De VEH wil die rol op zich nemen. Wettelijke regelingen die kopers meer rechten geven moeten eenvoudiger worden. Ten slotte dient de bouwwereld zelf klantgerichter te werken, onder andere door tijdens de bouw meer informatie te verstrekken aan kopers.