DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft alle apotheken gealarmeerd zelf de doses te controleren van een aantal zware medicijnen. Door een fout in computersystemen bij de apotheek kunnen daar nu fouten insluipen die "tot gevaarlijke situaties" kunnen leiden.

Dat heeft de inspectie alle apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapothekers in een spoedbericht laten weten. De fout kwam aan het licht toen de inspectie hoorde van 'ernstige overdosering' van een patiënt.

Gewicht

Het computersysteem moet normaal gesproken op basis van het gewicht van de patiënt precies afwegen hoeveel deze van een bepaald geneesmiddel krijgt. Maar dat bewakingssysteem werkt niet naar behoren en geeft geen waarschuwing bij dreigende overdosering. Ook kan het mis gaan bij het afpassen van de dosering voor een patiënt die een medicijn vaker per week moet innemen.

Overdosering

Het risico van overdosering door het falende computersysteem bestaat al meer dan een jaar: sinds juli 2004. De dosiscontrole gaat mis bij enkele zware medicijnen tegen bepaalde vormen van kanker, en middelen die de natuurlijke afweer van het lichaam bijvoorbeeld na een orgaantransplantatie onderdrukken en die bij chemokuren gebruikt worden.

In totaal kan het systeem fouten maken bij "ongeveer tweehonderd verschillende middelen", meldde hoofdinspecteur Hansen van de IGZ in de nieuwsuitzending van Radio 1. Daar zitten ook minder zware medicamenten bij.

De apotheken moeten nu in hun administratie nagaan wie sinds 1 juli 2004 te hoge doseringen hebben gekregen. In die gevallen moeten zij "direct maatregelen nemen" en de patiënt en inspectie inlichten.