WASHINGTON/LONDEN - De Amerikaanse president Bush verklaart de Iraakse leider Saddam Hussein binnen enkele weken de oorlog. De door de Amerikanen geleide militaire interventie in de Golfregio om Saddam te verdrijven, begint dan al deze winter, aldus de Britse zondagskrant The Observer. Bush bepaalt deze maand de strategie. De VS en Groot-Brittannië zijn het blijkens Britse media zondag in toenemende oneens over de legitimiteit van een actie tegen Irak.

Het Iraakse regime heeft de deur op een kier gezet voor nieuwe wapeninspecties, maar Washington ziet in dat 'aanbod' geen reden de voorgenomen gedwongen val van Saddam Hussein uit te stellen. Binnen de Britse regering is er meer terughoudendheid, omdat alleen het verdrijven van Saddam Hussein onvoldoende reden kan zijn voor een grootscheepse militaire aanval met alle gevolgen van dien.

The Sunday Telegraph meldde dat de Britse premier Tony Blair ook wil dat er eerst vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen op gang worden gebracht, voordat een aanval op Irak kan plaatshebben. Washington zou geen koppeling tussen beide kwesties willen leggen.

De leider van de ontwapeningsinspecteurs van de Verenigde Naties, Hans Blix, zal overigens alleen naar Bagdad reizen als Irak duidelijk maakt dat het definitief akkoord gaat met hervatting van de inspecties. Deze werden eind 1998 gestaakt.

Irak nodigde Blix donderdag uit om in Bagdad te komen praten over hervatting van de inspecties. Tegen de Arabische krant al-Hayat zegt Blix dat het "psychologisch" beter zou zijn dat een hoge politieke functionaris eerst naar Irak reist gaat voordat "zij (de Irakezen) met de inspecties akkoord gaan". Hij denkt dat een reis van hem naar Bagdad "ongegronde hoop zal wekken".