TAIZE - Protestantse en rooms-katholieke kerkleiders en gelovigen hebben geschokt gereageerd op de moord op de oprichter van de oecumenische Taizé-gemeenschap, frère Roger Schutz. De 90-jarige geestelijke werd dinsdagavond tijdens het avondgebed in de kloostergemeenschap in Frankrijk voor de ogen van bezoekers neergestoken door een waarschijnlijk geestelijk gestoorde vrouw.

De protestant Schutz, in 1915 geboren in de Zwitserse plaats Provence, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Frère Aloïs, een rooms-katholieke broeder uit de gemeenschap, zal hem opvolgen. De 51-jarige Duitser was op de rooms-katholieke Wereldjongerendagen in Keulen toen hij het bericht over de dood van Schutz hoorde. Hij keerde direct terug naar Taizé.

Diep bedroefd

In Keulen en omgeving, maar ook elders in de wereld is met ontzetting op de moord gereageerd. Paus Benedictus XVI liet weten diep bedroefd te zijn. "Het is zeer slecht nieuws dat me des te meer beweegt nadat ik gisteren een ontroerende brief van hem had ontvangen", zei hij. De Franse president Chirac prees Schutz om diens "boodschap van vrede en dialoog". Volgens Chirac stond Schutz zijn hele kerkelijke leven voor respect en tolerantie.

Kardinaal Simonis, die de Wereldjongerendagen bijwoont, typeerde de Taizé-oprichter als een "icoon van de jongeren en van de eenheid van de christenen". Schutz was volgens hem een buitengewoon spiritueel man met een groot hart voor jongeren. "Het is ontzettend tragisch dat deze man, die niets anders heeft gedaan dan het verkondigen en voorleven van de vrede, op deze wrede wijze tot z'n einde gekomen is", zei de voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Groot belang

Ook de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) toonde zich geschokt. Volgens het bestuur van het kerkgenootschap is Schutz er op een bijzondere wijze in geslaagd het christelijke geloof en de christelijke spiritualiteit over te brengen op jongeren uit zowel de protestantse als de rooms-katholieke traditie. Taizé was volgens de PKN van groot belang voor de oecumene, de toenadering tussen de kerken.

Schutz richtte de Taizé-gemeenschap in 1940 op. Tijdens de oorlog bood hij onderdak aan vluchtelingen in het door de nazi's bezette Frankrijk. Uitgaande van de gedachte van verzoening verstrekte hij na de oorlog voedsel aan Duitse krijgsgevangenen. In de gemeenschap in Taizé wonen protestantse en rooms-katholieke broeders uit meer dan twintig landen. Het klooster trekt jaarlijks ongeveer 200.000 jongeren, ook uit Nederland. De liturgie die de communiteit hanteert, is een mix van elementen uit de rooms-katholieke mis en oosters-orthodoxe en protestantse tradities.

Motieven

De 36-jarige vrouw uit Roemenië die Schutz tot drie keer toe met een mes had gestoken, werd na haar daad door omstanders overmeesterd en overgedragen aan de politie. Over haar motieven is nog niets bekend.

De Duitse toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger, nu paus, reikte in april voor het oog van de wereld de communie uit aan de Schutz. Tot dat moment had het Vaticaan de deelname van protestanten aan de communie altijd officieel verboden. Maar tijdens de uitvaartmis voor paus Johannes Paulus II kwam Schutz in een rolstoel naar Ratzinger toe, waarna hij de hostie ontving.