HELSINKI - In de Finse hoofdstad Helsinki hebben de Indonesische regering en de rebellen uit de provincie Atjeh maandag een vredesakkoord getekend. Daarmee komt een einde aan een oorlog die bijna dertig jaar duurde en ruim 12.000 levens eiste.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het verdrag bepaalt dat de GAM wordt ontwapend. Alle opstandelingen krijgen amnestie. Het akkoord beperkt verder de bewegingsvrijheid van het Indonesische leger in de provincie Atjeh. Een internationale waarnemersmacht uit Azië en de Europese Unie wordt in Atjeh gestationeerd.

Tsunami

Aan het akkoord gingen vijf rondes van onderhandelingen vooraf. De voormalige Finse president Martti Ahtisaari bemiddelde in het conflict. Beide partijen kwamen tot elkaar na de tsunami van 26 december. Hierdoor kwamen 131.000 mensen op Sumatra, waar de provincie Atjeh ligt, om het leven.

Nieuw tijdperk

Minister Hamid Awaluddin van Justitie tekende namens de regering het verdrag en Malik Mahmood namens de GAM. Ahtisaari sprak van "het begin van een nieuw tijdperk voor Atjeh" waarvan de bevolking nu de kans krijgt "om te leven in in een vreedzame, rechtvaardige en democratische samenleving".

Concessies

Beide partijen hebben concessies moeten doen om tot de overeenkomst te komen. De GAM heeft haar eis tot volledige onafhankelijkheid opgegeven. Atjeh krijgt nu een vorm van zelfbestuur en de GAM wordt omgevormd tot een politieke partij. Jakarta zal gevangen GAM-strijders vrijlaten.

Sinds de beide partijen vorige maand het akkoord bereikten, zijn er sporadisch gevechten geweest in Atjeh. Zowel de GAM als Jakarta geven elkaar de schuld ervan. Een succesvolle implementatie van de vrede kan de weg vrijmaken voor 5 miljard dollar aan toegezegde noodhulp voor Atjeh.

Videoschermen

In Banda Atjeh, de hoofdstad van de provincie Atjeh, waren in de belangrijkste moskee videoschermen opgesteld waar de ondertekening rechtstreeks kon worden gevolgd. De komende twee dagen wordt er in de provincie gebeden voor de snelle uitvoering van het verdrag.

Javier Solana

Het akkoord over Atjeh is een cruciale stap naar vrede in Atjeh, vindt de buitenlandvertegenwoordiger Javier Solana van de Europese Unie. "Het markeert een einde aan dertig jaar van gevechten in de provincie. Hopelijk vergemakkelijkt het akkoord ook de herbouw van Atjeh na de tsunami."

De rebellen van Atjeh en de regering van Indonesië ondertekenden maandag een akkoord in de Finse hoofdstad Helsinki. Over de wapenstilstand was onderhandeld onder leiding van de Finse oud-president Martti Ahtisaari. Het compromis behelst onder meer dat de voormalige rebellen stukjes land en een lening krijgen om een nieuwe toekomst op te bouwen.

Vredesmissie

Als reactie stuurt de EU stuurt samen met Noorwegen, Zwitserland en vijf Aziatische landen een vredesmissie van 200 ongewapende personen, onder leiding van de Nederlander Pieter Feith. De missie begint 15 september op uitnodiging van de Indonesische regering en met steun van de voormalige rebellen van Atjeh. De missie controleert of de gevechten inderdaad ophouden.

Belangrijke nieuwe fase

"De missie is van groot belang en van grote betekenis voor de regio en de Europese Unie", aldus Solana. "Het markeert ook een belangrijke nieuwe fase in de samenwerking tussen de EU en de Aziatische tegenhanger Asean."