TEHERAN - De Iraanse hervormingsgezinde intellectueel Hachem Aghajari is in staat van beschuldiging gesteld wegens belediging van de profeet Mohammed. Daarmee riskeert hij de doodstraf.

Aghajari heeft de aanklacht te danken aan een toespraak in juni, waarin hij opriep tot een structurele hervorming van de islam en pleitte voor een minder dominante rol van de religieuze leiders. Dat meldde het Iraanse dagblad Hambasteghi donderdag.

Aghajari was al aangeklaagd wegens belediging van de sjiitische geestelijkheid. Hij heeft de jongste beschuldiging onmiddellijk van de hand gewezen. "De rechter kan niet één zin uit mijn toespraak laten zien die kan worden beschouwd als een belediging van de profeet."

Protest

Een conservatieve geestelijke heeft Aghajari vergeleken met de Britse schrijver Salman Rushdie. De toenmalige ayatollah Khomeini veroordeelde Rushdie in 1989 ter dood wegens vermeend godslasterlijke passages in zijn roman De Duivelsverzen.

De Organisatie van de Mudjahedin van de Islamitische Revolutie, waartoe Aghajari behoort, heeft in een open brief aan president Khatami en parlementsvoorzitter Karoubi geprotesteerd tegen de "vreemde en ongehoorde beschuldiging".

Aghajari pleitte in zijn toespraak voor een "islamitisch protestantisme" naar het model van de Reformatie in de Europese kerk. Hij beriep zich op de intellectueel Ali Chariati, overleden in de jaren zeventig, die onder meer de rol van de sjiitische geestelijken als tussenpersonen tussen God en mens afwees. Aghajari vindt dat de gelovigen hun religieuze leiders niet blind moeten volgen.