ROTTERDAM - Topfunctionarissen in het openbaar bestuur schatten dat in Nederland 5,2 procent van de politici corrupt is. Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van een rondgang van onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam onder de hoogste leidinggevenden van onder meer ministeries, provincies en de rechtelijke macht.

Ook 3,2 procent van de ambtenaren is naar hun inschatting corrupt. De onderzoekers benadrukken dat het gaat om een subjectieve inschatting.

De rondvraag maakt deel uit van een onderzoek naar de aard en omvang van corruptie in het openbaar bestuur. Volgens NRC circuleert het onderzoek op het ministerie van Justitie en wordt het binnenkort gepubliceerd.

In het rapport wordt becijferd dat in het openbaar bestuur jaarlijks 130 interne corruptieonderzoeken plaatsvinden. Daarvan worden er maar vijftig overgedragen aan politie of justitie. Dit komt neer op 0,8 corruptieonderzoeken per duizend overheidmedewerkers. Per jaar belanden vijf corrupte ambtenaren en omkopers in de gevangenis.

De onderzoekers benaderden onder anderen secretarissen-generaal van departementen, voorzitters van de Hoge Raad en gerechtshoven, en griffiers van de provincies. Van de 341 aangeschreven personen reageerden er 188. Van hen denkt bijna 30 procent dat de corruptie in het openbaar bestuur de laatste jaren sterk is toegenomen. Negen jaar geleden schatten, eveneens volgens een VU-onderzoek, 35 experts dat 2,5 procent van de politici en 4 procent van de ambtenaren corrupt was.

Bouwfraude

Directe aanleiding voor het onderzoek was de parlementaire enquête Bouwnijverheid in 2003. In een reactie op de bevindingen van de enquêtecommissie vond het kabinet-Balkenende dat corruptie bij de overheid "uitzonderlijk" was. Het onderzoek moet inzicht geven in de ware omvang ervan.

De Pvda vindt het vooral "zorgwekkend" dat er een stijgende trend is in het aantal corrupte politici. Tweede-Kamerlid Depla noemde dat zaterdag in een reactie slecht voor het vertrouwen in de politiek. Politieke partijen moeten zelf bij de recrutering van mensen meer aandacht besteden aan integriteit.

Definitie

VVD-Kamerlid Van Beek reageert terughoudend. "Je moet overal alert op zijn en als er concrete aanwijzingen zijn, moet je iets doen". Het is belangrijk te weten welke definitie de onderzoekers hanteren voor corruptie. In zijn ogen betekent het dat politici in ruil voor bijvoorbeeld cadeaus bepaalde standpunten in zouden nemen. "Ik loop al veel jaren in de politiek mee, en ik ben er niet één tegengekomen.".