Kabinet belooft lastenverlichting in 2006

DEN HAAG - Het kabinet komt in de begroting voor volgend jaar met lastenverlichting om de koopkracht van de burgers te ondersteunen. Premier Balkenende en de ministers Zalm van Financiën en Hoogervorst van Volksgezondheid hebben dat vrijdag gezegd na afloop van de eerste ministerraad na de zomervakantie.

Balkenende en Zalm onderstreepten niet te kunnen beloven dat niemand er volgend jaar op achteruit gaat. "Individuele garanties zijn niet te geven", aldus Zalm. Maar het kabinet wil voorkomen dat hele groepen in 2006 in de min belanden, zei de premier.

Pittige maatregelen

Balkenende en Zalm toonden zich ingenomen dat de Nederlandse economie eindelijk lijkt aan te trekken. Volgens Balkenende blijkt dat de "pittige maatregelen" die het kabinet de afgelopen jaren heeft genomen niet voor niets zijn geweest.

Zalm noemde het belangrijk dat niet alleen de voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) op meer groei wijzen (2,25 in plaats van de eerder geraamde 2 procent in 2006), maar dat ook de realisaties beter zijn dan verwacht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de economie in het tweede kwartaal van dit jaar onverwacht met 1,2 procent is toegenomen.

Werkgelegenheid

Balkenende en Zalm onderstreepten dat volgens het CPB de werkgelegenheid volgend jaar weer aantrekt. "Dat is heel belangrijk voor de mensen, dat ze hun baan niet kwijtraken."

Hoge olieprijzen

De premier noemde de hoge olieprijzen als een belangrijke oorzaak dat de koopkracht voor veel burgers volgend jaar tegen lijkt te vallen. Op vragen over het inzetten van de extra aardgasbaten om de koopkracht op te vijzelen, ging hij niet in. Wel wees hij erop dat dat geld volgens het regeerakoord is bedoeld voor wegen, bruggen en andere infrastructuur.

Zalm liet zich in dezelfde zin uit. Hij voegde er aan toe dat de rijksbegroting er beter uitziet dan verwacht, met een tekort dat volgend jaar daalt van 2,3 naar 1,6 procent. "Dat geeft ruimte."

Zorgpremie

Hoogervorst sprak berichten tegen dat de zorgpremie volgend jaar veel hoger zal uitvallen dan de geraamde 1100 euro. "Ik ga nog steeds uit van ongeveer 1100 euro." Verder zei hij dat het kabinet bij zijn koopkrachtmaatregelen speciaal aandacht zal schenken aan ouderen. "Die hebben nog iets te goed."

Tip de redactie