Tekort aan docenten groeit snel

AMSTERDAM - Het aantal jongeren dat leraar of lerares wil worden is wederom gedaald. Dit jaar hebben zich voor de lerarenopleidingen op de hogescholen bijna 2 procent minder eerstejaars aangemeld dan vorig jaar. Toen was er ook al een daling. De vermindering van het aantal eerstejaars geldt voor alle opleidingen, ook voor de Pabo. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Door de daling dreigt er in 2007 een structureel tekort aan tweedegraads leraren, veruit het grootste gedeelte van de leraren. De krant baseert zich op gegevens van de Informatie Beheer Groep. Dat is de instantie die niet alleen de studiefinanciering uitkeert, maar ook de aanmeldingen voor hogescholen en universiteiten binnenkrijgt.

Gigantische probleem

De verdere daling maakt het lerarentekort steeds nijpender. Door de vergrijzing zijn er de komende jaren veel nieuwe docenten nodig, maar studeren er veel minder aanstaande leraren af. "Een gigantisch probleem", oordeelde minister Van der Hoeven (Onderwijs) eerder al.

Het departement beschouwde enige jaren geleden het lerarentekort als het grootste probleem voor het onderwijs. Door pogingen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en de terugloop in werkgelegenheid in IT-sector leek het probleem bedwongen. Als gevolg van het naderend pensioen van veel leraren zal het tekort in 2007 weer toenemen, heeft het ministerie becijferd.

Universiteit

De belangstelling voor de lerarenopleiding op de universiteit, voor eerstegraadsleraren, is wel toegenomen. Volgens de Universiteit van Utrecht is het aantal aanmeldingen 25 procent meer dan enkele jaren geleden. Dat komt vooral door oudere studenten die zich laten omscholen. Mensen kiezen daarvoor, omdat een lerarenbaan makkelijk te combineren is met het gezinsleven.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie